2min

Er is weer een klein hoofdstuk in de patentstrijd tussen Apple en Samsung afgesloten. Samsung is in hoger beroep in het gelijk gesteld door de rechter en daarmee is de boete die Samsung zou moeten betalen aan Apple van tafel af. In een eerder vonnis werd Samsung schuldig bevonden aan het schenden drie patenten, in hoger beroep aan geen enkele patentschending.

Apple en Samsung zijn al jaren in gevecht om allerlei patenten en het einde daarvan begint in zicht te komen. Het hoger beroep wat nu is uitgesproken gaat om een zaak waarin Apple van mening is dat Samsung vijf patenten schendt. In een eerder vonnis werd Samsung schuldig bevonden aan drie patentschendingen en kreeg het een boete opgelegd van 119,6 miljoen dollar.

In hoger beroep heeft Samsung betere zaken gedaan, twee van de drie patenten die het bedrijf zou hebben geschonden volgens de lagere rechtbank zijn ongeldig verklaard en het derde patent zou Samsung niet hebben geschonden. Hierdoor komt de boete van 119,6 miljoen dollar te vervallen. Het hoger beroep werd gedaan door drie rechters die tot een unaniem oordeel zijn gekomen.

Apple had in dit hogere beroep een nog hogere boete geëist, maar die dus niet gekregen. Het ging om patenten waarin contextuele menu’s worden gekoppeld aan telefoonnummers en e-mailadressen, autocomplete en het slide-to-unlock patent.

Hiermee lijkt weer een einde te zijn gekomen aan een hoofdstuk van de patentstrijd tussen de twee grootmachten, maar de grootste zaak volgt nog. Het Amerikaanse Hooggerechtshof moet zich nog buigen over de grootste patentzaak, daarin heeft Samsung 548 miljoen dollar betaald aan Apple, maar Samsung wil dat geld graag terug. Of dat ook gaat gebeuren is aan de hoogste rechtbank van de Verenigde Staten.