1 min

KPN heeft onder druk van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de prijzen verlaagd voor de diensten die het bedrijf biedt aan concurrenten die gebruik maken van het kopernetwerk van het bedrijf. Het gaat dan om DSL-providers die vast internet aanbieden via KPN’s netwerk, voorbeelden hiervan zijn Online.nl, Tele2 en Vodafone.

De tarieven zijn vorige maand verlaagd door KPN nadat de ACM had gedreigd met een dwangsom van maximaal vijf miljoen euro. De ACM had een onderzoek gestart na klachten van Tele2 over de door KPN gestelde tarieven. Nu blijkt dat Tele2 recht van spreken had want KPN heeft de tarieven dus verlaagd.

Of dit ook invloed gaat hebben op de prijzen die de providers aan de eindgebruiker stellen is onduidelijk. Wel wordt er op dit moment druk gekeken naar de ontwikkelingen bij Vodafone en Ziggo, die gaan binnenkort fuseren en de vraag is of ook Ziggo dan zijn netwerk moet gaan openstellen.

Recent heeft KPN alle overeenkomsten met zijn DSL-providers herzien, omdat het kopernetwerk is geupgraded zodat er in meer gebieden snelheden tot 100Mbit/s gehaald kunnen worden.