2min

Toezichthouder ACM is voorlopig akkoord met het voorstel van KPN voor de verlaging van de tarieven voor glasvezeltoegang door derde partijen. Hiermee ontloopt de telecomoperator strenger toezicht.

KPN moet van rechtswege zijn eigen (glasvezel)netwerk openstellen voor andere aanbieders. Wel mag de telecomoperator hiervoor tarieven in rekening brengen. Deze tarieven moeten aan de voorwaarde van de ACM voldoen.

Klachten

ACM maakt nu bekend dat het laatste tarievenvoorstel van KPN en diens glasvezel joint-venture Glaspoort, voorlopig is geaccepteerd. Andere aanbieders van glasvezeldiensten, zoals T-Mobile, hadden namelijk bij de ACM geklaagd dat KPN veel te hoge tarieven berekende voor toegang.

De andere aanbieders waren bang dat de concurrentie op de glasvezelmarkt zou worden verstoord, omdat marktpartijen door deze hoge huurprijzen geen concurrerend glasvezelaanbod aan consumenten en bedrijven konden doen. Op deze manier zou KPN dan zijn marktaandeel/dominantie verstevigen.

Aanpassingen

Het geaccepteerde voorstel is op een aantal punten door KPN aangepast. In eerste instantie wilde de telecomoperator de huurprijzen voor toegang tot het glasvezelnetwerk voor een periode van acht jaar een stuk lager vastleggen. Hierdoor konden kortingen tot 50 procent oplopen. Volgens de ACM leidde dit echter nog steeds tot hoge prijzen. Vooral omdat de telecomoperator ieder jaar de prijzen nog met 10 procent kon verhogen vanwege inflatiecorrectie.

In de laatste aanpassing is een beperking van de inflatiecorrectie vastgelegd, door de indexering van de toegangstarieven te matigen. Hierdoor is in alle situaties gegarandeerd dat de prijzen daadwerkelijk dalen. Een andere correctie is dat klanten van KPN sneller in aanmerking komen voor de laagste tarieven.

Geen strenger toezicht

Met de acceptatie van het laatste gewijzigde tarievenvoorstel ontloopt KPN wellicht strenger toezicht. KPN staat al jarenlang onder druk van de mededingings- en consumentenautoriteit voor het meer openstellen van zijn -eerst koperen- glasvezelnetwerk aan andere partijen. In een marktanalysebesluit kan de ACM verplichtingen opleggen aan een partij met een dominante positie, bijvoorbeeld om de tarieven voor netwerktoegang te verlagen.

De ACM is nu voorlopig akkoord met het voorstel van KPN. Aan het eind van dit jaar neemt de toezichthouder, na een marktconsultatie, een definitief besluit.

Tip: KPN rondt inkoop van eigen aandelen versneld af