Het Nederlands kabinet waarschuwt voor een digitale wapenwedloop tussen landen. Het groeiende wantrouwen tussen landen leidt tot steeds meer defensieve maatregelen, die verkeerd opgevat kunnen worden. Dat zorgt mogelijk voor internationale instabiliteit en brengt volgens het kabinet het risico van een wapenwedloop met zich mee.

Steeds meer landen zetten digitale middelen in voor spionage en sabotage, zoals de mogelijke Russische inmenging met de Amerikaanse verkiezingen. Ook voor Europese landen bestaan dit soort problemen mogelijk en het kabinet vreest voor een escalatie. Dit komt onder meer omdat ook de Nederlandse overheid structureel “slachtoffer van digitale inlichtingenactiviteiten” is. Er vinden structureel digitale spionageaanvallen plaats op “de Nederlandse overheid, ministeries maar ook bedrijven”.

Het kabinet waarschuwt (PDF) er dan ook voor dat er in het cyberdomein een situatie lijkt te zijn ontstaan van “wantrouwen en gevaar op escalatie en miscalculatie. Defensieve maatregelen genomen door de ene staat kunnen mogelijk worden geïnterpreteerd als een bedreiging door andere staten. Dit kan zorgen voor internationale instabiliteit en brengt het risico van een mogelijke wapenwedloop met zich mee.”

Om dit te voorkomen, is het kabinet van plan om binnen het internationaal recht een juridisch en normatief kader samen te stellen voor de regulering van cyberoperaties tussen staten. Het kabinet zet erop in om heldere afspraken te maken met andere landen om een kader op te stellen waarbinnen duidelijk gedefinieerd is wat toegestaan zou moeten zijn. De intentie is om een Global Commision on the Stability of Cyberspace te lanceren, die “als mutlistakeholder-platform een mondiale discussie over nieuwe vrijwillige gedragsnormen in het cyberdomein zal faciliteren,”

Afgezien van de lancering van zo’n platform, wil het kabinet tegelijk de Nederlandse militaire cybercapaciteiten doorontwikkelen. Daarover wil het kabinet transparant zijn en om die reden pleit het ook voor transparantie vanuit andere landen. Precies daarmee wil het “misverstanden […] voorkomen en wantrouwen […] verminderen. Dit kan een bijdrage leveren aan het bevorderen van de internationale stabiliteit, het voorkomen van het ontstaan van een wapenwedloop en het wegnemen van wantrouwen en gevaar op escalatie en miscalculatie.”