Op 25 mei 2018 gaat de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in. Deze vervangt de privacywet, ofwel Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Hoewel de WBP al geldt sinds 2001 kreeg deze pas echt bekendheid als gevolg van de Meldplicht datalekken. De meldplicht datalekken geldt per 1 januari 2016 en heeft bijgedragen aan de bewustwording van de bescherming van privacy en gebruik van gegevens. De AVG bestaat al sinds 2016. Voor de invoering hebben de lidstaten tot 25 mei 2018 de tijd. Nederland heeft ervoor gekozen deze richtlijn op het laatste moment in te voeren.

Een van de redenen is dat de invoering van de nieuwe privacywet nog meer eisen zal stellen aan de verwerking van persoonsgegevens. Zo zal elk bedrijf een administratie bij moeten houden van de wijze waarop zij gegevens verzamelen, wie toegang heeft tot die gegevens en hoe gegevens worden bewaard. De Autoriteit Persoonsgegevens blijft verantwoordelijk voor de uitvoering van de richtlijn. Zij benadrukt vooral de hoge boetes (oplopend tot, in een extreem geval, 20 miljoen euro of 4% van de wereldwijde omzet) wanneer niet tijdig aan de wetgeving wordt voldaan.

Hoe kijken MKB-bedrijven naar de invoering van de nieuwe privacywet?

Het korte antwoord is “niet of nauwelijks”, zo blijkt uit een recente peiling van MKB-Nederland. Uit onderzoek onder 3200 MKB-bedrijven blijkt 6 op de 10 bedrijven van niets te weten. Bij bedrijven tot 5 werknemers en bedrijven actief in de zakelijke dienstverlening ligt dit percentage zelfs op 75 procent. Positief gesteld weet dus zo’n 40 procent van de bedrijven dat er “iets” gaat gebeuren.

Daar tegenover staat dat slechts een kwart van de bedrijven bezig is of binnenkort verwacht bezig te gaan met de implementatie van de AVG. MKB Nederland is van de cijfers geschrokken en levert kritiek op de overheid in het algemeen en de Autoriteit Persoonsgegevens. Respondenten geven aan niet of nauwelijks voorlichting over de nieuwe privacywet te hebben ontvangen van de overheid. De aanbeveling aan de overheid om de ondernemers meer voor te lichten is dan ook logisch. MKB Nederland ziet hier een rol voor de Autoriteit Persoonsgegevens. Zij stoort zich eraan dat de Autoriteit voornamelijk wijst op de hoge boetes die opgelegd kunnen worden. Volgens MKB Nederland zou de Autoriteit meer hulp moeten bieden zodat de ondernemer de juiste maatregelen kan nemen om aan de AVG te voldoen.