Een kwart van de organisaties die de public cloud gebruiken heeft te maken gehad met datadiefstal. Dat blijkt uit een nieuw rapport van McAfee. Hierin geeft het bedrijf een overzicht van de actuele stand van zaken rond cloud gebruik, de belangrijkste zorgen rond private en public clouddiensten, de security-implicaties en de toename van ‘shadow IT’.

Eén op de vijf organisaties blijkt slachtoffer te zijn geworden van een geavanceerde aanval op de public cloud infrastructuur. Hoe meer vertrouwen een organisatie heeft in security-capaciteiten van hun cloud provider, hoe groter de kans dat zij het komende jaar meer investeren in de cloud. Organisaties met minder vertrouwen zijn eerder geneigd hun investeringen gelijk te houden. Minder dan één op de tien denkt minder te gaan investeren vanwege de aankomende GDPR.

De belangrijkste zorg voor organisaties blijft malware: 56 procent heeft te maken gehad met een malwarebesmetting die te herleiden was naar een cloud-applicatie. Vorig jaar was dit 52 procent.

Een meerderheid van de organisaties slaat gevoelige data in de cloud op. Slechts 16 procent doet dit niet. Het gaat hier vooral om klanteninformatie (61 procent). Dit wordt gevolgd door interne documentatie, informatie over betaalkaarten en personeelsgegevens (40 procent). Drie op de tien bewaart intellectueel eigendom, patiëntengegevens, informatie over concurrenten en andere gevoelige informatie in de cloud.

Adoptie

Gebrek aan inzicht is een van de grootste uitdagingen bij een transitie naar de cloud. Door het verplaatsen van taken en data naar de cloud wordt het voor de IT-professional moeilijker om overzicht te houden. De onzekerheid en gebrek aan inzicht in wat er opgeslagen is, zorgt ervoor dat sommige managers terughoudend zijn of vast blijven houden aan bekende omgevingen. Anderen maken desondanks snelle stappen richting cloud.

Volgens het onderzoek gebruikt 97 procent van de organisaties nu al clouddiensten. De populairste vorm is een combinatie van de public en private cloud: 59 procent gebruikt dit hybride model. Hoewel het gebruik van de private cloud in alle sectoren ongeveer gelijk is, neemt het gebruik van een hybrid cloud toe naarmate de organisatie groter is. Voor organisaties met minder dan 1.000 medewerkers geldt een percentage van 54 procent, terwijl het percentage voor organisaties met meer dan 5.000 medewerkers op 65 ligt. Ook constateert McAfee dat de meeste organisaties een cloud-first strategie hanteren.