Fortinet  laat aan Techzine weten dat het samen met Accenture en Sberbank tot de eerste drie medeoprichters van het Centre for Cybersecurity van het World Economic Forum (WEF) behoort. Het wereldwijde netwerk van bedrijven, overheidsinstellingen, universiteiten en maatschappelijke organisaties gaat de strijd tegen cybercriminaliteit aan.

Met de oprichting van het Centre for Cybersecurity van het WEF willen alle deelnemende partijen een vuist gaan maken tegen de toenemende dreiging van cyberaanvallen. Vooral omdat deze bedreigingen steeds meer een gevaar gaan vormen voor de mondiale digitale economie.

Het nu opgerichte cybersecuritycentrum heeft het opzetten en coördineren van wereldwijde samenwerkingsverbanden met organisaties in de publieke en private sector als belangrijkste taak. Dit moet de uitwisseling van bedreigingsinformatie en de ontwikkeling van normen voor cyberbeveiliging gaan bevorderen.

Concrete werkzaamheden WEF-expertisecentrum

Concreet gaan de werkzaamheden van het expertisecentrum bestaan uit het gezamenlijk ontwikkelen, testen en toepassen van kennis en beveiligingsoplossingen ter anticipatie op en voorkoming van cyberaanvallen. Daarvoor worden onder meer trainingsprogramma’s ontwikkeld en uitgevoerd om zo een nieuwe lichting van beveiligingsprofessionals af te leveren.

Verder zal het Centre for Cybersecurity van het WEF zich gaan richten op het oprichten, coördineren en faciliteren van een Global Rapid-Reaction Cybersecurity Task Force. Deze Taskforce zal bestaan uit experts van de partnergemeenschap van het Centre for Cybersecurity en heeft tot doel de schadelijke gevolgen van wereldwijde cyberaanvallen terug te dringen.

Bijdrage van Fortinet

In aansluiting op de al jarenlange bestaande samenwerking met organisaties in de publieke en private sector gaat Fortinet het Centre for Cybersecurity helpen met de ontwikkeling van innovatieve oplossingen tegen wereldwijde cyberaanvallen en cybercriminaliteit. In de eerste plaats gaat de securityspecialist hiervoor samenwerken met wereldwijde brancheverenigingen en organisaties die zich bezighouden met publieke veiligheid om toekomstige standaarden voor bedreigingsinformatie en beveiligingsprotocollen te gaan ontwikkelen.

Daarnaast gaat de leverancier zich actief inzetten voor het creëren van nieuwe mogelijkheden voor de digitale economie. Concreet betekent dit dat Fortinet zich vooral gaat inzetten op de scholing van nieuwe beveiligingsexperts via zijn Network Security Expert (NSE)-programma. Dit certificeringsprogramma moet beginnende en ervaren ICT-professionals helpen met het vergroten van hun kennis van het moderne beveiligingslandschap.

Vitale infrastructuur en onafhankelijk testen

Verder gaat de securityspecialist ook actief bijdragen aan het digitaal beveiligen van vitale infrastructuren. Hiermee wil Fortinet, naar eigen zeggen, een bijdrage leveren om kritieke infrastructuur, zoals de energie- en transportsectoren of de watervoorziening, beter te beschermen tegen digitale aanvallen die veel schade kunnen berokkenen. Dit omdat het aantal digitale aanvallen op deze sectoren de laatste jaren flink aan het toenemen is.

Tot slot gaat de leverancier zich binnen de het Centre of Cybersecurity van de WEF bezighouden het stimuleren van het ontwikkelen van standaarden voor het onafhankelijk testen van beveiligingsoplossingen. Met onafhankelijke testresultaten kunnen, aldus de specialist, bedrijven hun besluitvormingsprocessen vereenvoudigen en daardoor weer sneller de juiste beschermingsmaatregelen kunnen aankopen. Hackers krijgen daardoor weer minder kans om succesvolle aanvallen uit te voeren.