2min

Tags in dit artikel

, , , ,

Een aantal app-ontwikkelaars heeft een brief geschreven aan Tim Cook, CEO van Apple. De groep is van mening dat bepaalde veranderingen in iOS 13 leidt tot negatieve effecten op de ontwikkeling van hun apps.

In iOS 13 zijn een aantal veranderingen doorgevoerd wat betreft privacy. Apple probeert met de veranderingen misbruik van locatiediensten te voorkomen. Dit als onderdeel van de bredere focus op privacy van de techgigant.

Het komt erop neer dat in iOS 13 apps op een andere manier locatiedata kunnen opvragen, namelijk met een ‘een keer toestaan’-optie. Dit betekent dat gebruikers eerst een dienst kunnen uitproberen voordat een app direct doorlopende locatiegegevens blijft versturen. Daarnaast zijn er de opties ’toestaan tijdens gebruik van app’, ‘niet toestaan’ en ‘altijd toestaan’. Deze laatste optie is vanaf iOS 13 echter alleen beschikbaar in het iOS-settings menu.

Brief met kritiek

De groep ontwikkelaars claimt dat deze extra stappen kunnen leiden tot gebruikers die de app niet meer gebruiken. Dit omdat het te veel gedoe is om de apps dan goed te laten functioneren. Volgens TechCrunch is dit ook de reden dat bijvoorbeeld adblockers voor Safari of alternatieve toetsenborden voor iOS nooit mainstream zijn geworden.

De ontwikkelaars stellen verder dat Apple dit beleid dan weer niet toepast op eigen apps zoals Find My. Volgens de ontwikkelaars is dit oneerlijke concurrentie. Ook vinden de ontwikkelaars het een slechte zaak dat de PushKit-tool vanaf iOS 13 alleen nog voor internet-spraakoproepen geschikt is. De reden van Apple hiervoor was opnieuw dat bepaalde ontwikkelaars de tool gebruikten voor het verzamelen van gebruikersdata.

In de brief schrijven de ontwikkelaars het volgende: “We begrijpen dat er bepaalde ontwikkelaars waren, met name van messaging-apps, die dit [de tool] gebruikten als een back-door om gebruikersgegevens te verzamelen. Hoewel we het erover eens zijn dat dit soort gaten in de wet moeten worden gedicht, zal het huidige plan van Apple onbedoelde gevolgen hebben: het zal apps die een geldige behoefte hebben aan een real-time locatie effectief beëindigen.”