2min

Het aantal bedrijven dat automatisering op schaal heeft geadopteerd is in het afgelopen jaar verdubbeld. Ongeveer 8 procent van de bedrijven heeft dit jaar meer dan 50 automatiserings-cases ingezet. Dat is twee keer meer dan in 2018.

In totaal heeft 58 procent van de organisaties wereldwijd een vorm van automatisering geïmplementeerd. Dat blijkt uit een rapport van Deloitte dat City A.M. inzag.

Niet over impact nagedacht

Ondanks die groei hebben veel bedrijfsleiders volgens het rapport niet overwogen welke invloed automatisering heeft op de werknemers. Zo geeft 60 procent aan nog niet te hebben nagedacht of de technologie vereist dat werknemers opnieuw getraind moeten worden. 44 procent heeft niet bekeken of de rollen van werknemers veranderen als gevolg van de robots.

“Automatisering heeft jarenlang bovenaan de zakelijke agenda gestaan, met beloftes om de productiviteit te verhogen, kosten te verlagen en de rol van de werknemer opnieuw te definiëren”, aldus Deloitte-partner David Wright.

Wright stelt echter dat er nu een “urgente eis” is voor leiders om de impact die het op het personeelsbestand heeft aan te pakken. “Er moet meer nagedacht worden over de integratie van mensen en machines en de nieuwe rollen die gecreëerd worden.”

Duizenden banen in gevaar?

Werkgevers zelf zeggen te verwachten dat automatisering de capaciteit van het personeelsbestand – wat de mogelijkheid is van een bedrijf om voor voldoende werknemers te zorgen – met 27 procent stijgt. Daarmee stijgt de productiviteit dus mogelijk ook.

Critici stellen echter dat de verminderde vraag naar menselijke werknemers duizenden banen in gevaar brengt. Eerder onderzoek van Deloitte gaat daar tegenin. Dat onderzoek suggereert juist dat technologische vooruitgang leidt tot meer banen.

Wright benadrukt dat ook nu weer. “Er wordt vaak verwacht dat de opkomst van automatisering resulteert in een reeks ontslagen, maar ons onderzoek toont het tegenovergestelde. Hoewel er nieuwe rollen komen om samen te werken met machines, komt er meer vraag naar strategischer en creatiever denkwerk, wat alleen mensen kunnen leveren.”