Uit onderzoek van Rackspace blijkt dat 87 procent van de bedrijven in Nederland hun tech-budgetten heeft verhoogd. Ook verwachten veel bedrijven dat die kosten de komende 12 maanden nog meer omhoog zullen gaan (69 procent).

Het onderzoek van Rackspace vond plaats onder 150 Nederlandse IT-leiders die dus ook verantwoordelijk zijn voor die budgetten. Meer dan driekwart (82 procent) van de respondenten heeft gezegd dat er zorgen zijn over het budget door de pandemie. Vooral innoveren en geplande projecten lijken hierdoor wat minder voor de hand liggend dan eerder.

Coronavirus en techbudgetten

Tijdens de pandemie liepen IT-leiders in een derde van de gevallen er tegenaan dat er weinig aanpassingsvermogen was. Waar IT-talent voor corona al een zeldzaam goed was, is nu pas echt gebleken dat we in ons land goed opgeleide IT’ers nodig hebben met de vaardigheden om bedrijven vooruit te helpen.

Gelukkig heeft de helft van de IT-leiders wel genoeg medewerkers in huis met de benodigde vaardigheden. Echter zou 95 procent alsnog in 2020 IT-talent willen aannemen. Dat is iets wat juist nu veelal wordt uitgesteld, wat een gevaar kan zijn voor de IT-kennis binnen een bedrijf.

Cloud

Werken in deze pandemie betekent veel thuiswerken. De cloud wordt hierin steeds belangrijker. 62 procent van de IT-leiders vindt de cloudinfrastructuur een prioriteit in de budgettering. Driekwart van de bedrijven die al van plan was om meer in de cloud te gaan doen in 2020 hebben dit proces veelal versneld door de thuiswerkmaatregelen.

In ieder geval hebben veel bedrijven inmiddels de conclusie getrokken dat de IT-infrastructuur voor het coronavirus de kop opstak nog niet klaar was om op zo’n grote schaal te worden gebruikt vanuit huis. Er staat IT-leiders dus een belangrijke taak te wachten. Niet alleen het veilig houden van het netwerk, maar ook zorgen dat medewerkers steeds een goede connectie hebben. Tegelijkertijd is investeren in kennis en kunde van IT’ers om een veilige, mooie toekomst te waarborgen essentieel.