De Amerikaanse overheid maakt snel werk van het voornemen om de macht van Big Tech, en in het bijzonder de social mediagiganten, in te dammen. Recent heeft de Federal Trade Commission (FTC) negen social media- en videostreamingdiensten gevraagd te beantwoorden hoe zij verzamelde persoonlijke data van eindgebruikers precies gebruiken.

Big Tech en vooral social mediabedrijven liggen in de Verenigde Staten al enige tijd onder vuur vanwege hun grote en vaak dominante invloed op de maatschappij. Onlangs startte de Amerikaanse regering al een groot onderzoek naar de dominante positie van Facebook op social media- en messaging-gebied en worden pogingen gedaan dit bedrijf op te splitsen.

Social media- en videostreaming onderwerp van onderzoek

Nu heeft de Amerikaanse consumententoezichthouder FTC een vragenlijst aan negen social media- en videostreamingbedrijven gestuurd over hoe zij omgaan met de verzamelde persoonlijke en demografische data van eindgebruikers. Het gaat hierbij specifiek om Facebook, Twitter, WhatsApp, Amazon, TikTok, Discord, Reddit, Snap en YouTube.

Vijf vragen

Meer concreet kregen deze bedrijven een vijftal vragen voorgelegd. Gevraagd is hoe zij persoonlijke en demografische data verzamelen, gebruiken, volgen en inschatten. Ten tweede wordt gevraagd hoe zij bepalen welke advertenties en andere content aan eindgebruikers worden getoond. Dit raakt natuurlijk direct het advertentiemodel en de voornaamste inkomstenbron van de aanbieders. Ten derde is hen gevraagd of zij algoritmes of data analytics op persoonlijke data toepassen.

Verder is de social media- en videostreamingbedrijven gevraagd hoe zij interactie van eindgebruikers meten, stimuleren en onderzoeken. Tot slot wil de FTC weten hoe al deze praktijken van invloed zijn op kinderen en tieners.

De aangeschreven bedrijven hebben 45 dagen om te reageren. Vaak gebruiken bedrijven deze periode om zelf met beleid te komen of om wetvoorstellen te doen.