3min

Google for Education heeft onlangs enkele updates met nieuwe functionaliteit uitgebracht voor onder meer Chrome en Workspace. Deze nieuwe eigenschappen moeten het voor leerlingen makkelijker maken om te leren en voor leraren om eenvoudiger op maat opdrachten uit te delen.

De nu aangekondigde updates van het veel in het onderwijs gebruikte besturingssysteem ChromeOS omvatten onder meer een ‘reading-mode’. Deze eigenschap verwijdert afleidende web-elementen zodat leerlingen met dyslexie zich beter op de belangrijke content van een webpagina kunnen focussen. Deze functie kan worden aan- en uitgezet via de sidepanel van Chrome met de bookmarks en de Reading List.

Ook krijgen beheerders van op ChromeOS gebaseerde schoollaptops nu meer controlemogelijkheden voor de data die op de Chromebooks wordt verwerkt. Vanuit de EU is nogal wat kritiek op de manier hoe Google met data omgaat op Chromebooks. Ze willen meer controle zien, zodat de privacy van leerlingen is gewaarborgt.

Updates voor Classroom-tool

De Google Workspace for Education suite, de productiviteitsoplossingen van Google voor het onderwijs, krijgt onder andere updates voor zijn Classroom-tool. Deze tool wordt gebruikt voor het geven van opdrachten aan leerlingen en het controleren van huiswerk.

In de geüpdatete versie wordt binnenkort onder meer nieuwe AI-functionaliteit toegevoegd als zogenoemde ‘practice sets’. Deze practice sets kunnen automatisch leermateriaal van docenten in opdrachten aan leerlingen omzetten. Daarnaast geven zij leraren suggesties over mogelijke onderwerpen waaraan zij de voorkeur kunnen geven in hun opdrachten aan leerlingen.

 Leerlingen krijgen op hun beurt met de intelligente practice sets de mogelijkheid hints te ontvangen voor mogelijke antwoorden en feedback op hun antwoorden.

Verder wordt het in de Classroom-tool nu voor leraren mogelijk video’s met leerlingen te delen en daaraan vragen toe te voegen. Leerlingen kunnen vervolgens deze vragen als een videogame beantwoorden. Een bijgevoegd analytics-tool stelt de leraren in staat deze antwoorden te bekijken.

Docs, Slides en Meet-applicaties

Ook de verschillende Docs-, Slides- en Meet-applicaties binnen Google Workspace for Education krijgen updates. Binnen Docs kunnen leraren nu templates maken voor veelgebruikte content als lesplannen. Deze templates kunnen vervolgens makkelijk via een shortcut in een document worden ingevoegd. Dit moet veel handmatig en repititief werk besparen.

Ook worden er nu drie interactieve elementen of ‘chips ‘geïntroduceerd die het aanmaken van documenten moeten vergemakkelijken. Twee chips voor het in de gaten houden van de tijd fungeren als een timer en een stopwatch. Hiermee kan bijvoorbeeld makkelijker worden gemeten hoelang leerlingen over een bepaalde opdracht doen. Een nieuwe ‘upvote’ widget moet gebruikers feedback geven over documenten.

Google Meet en Slides krijgen upgrades die de functionaliteit van beide tools moet samenbrengen. Slides krijgt hiervoor onder meer de mogelijkheid speaker notes te presenteren in een presentatie via Meet. Wanneer twee personen gezamenlijk een presentatie in het Google Meet for Education videoconferencingsysteem houden, wordt het nu ook mogelijk de slides beter te beheren.

Verder krijgt de Google Meet-tool nu ook de mogelijkheid om ondertiteling aan opnames toe te voegen. Ondertiteling is onder meer mogelijk in het Engels, Frans, Duits, (Braziliaans) Portugees en in het Spaans. Andere talen staan volgens Google hiervoor op de rol.

Lees ook: Hoe ontwikkel je een overkoepelend onderwijs IT-platform?