Google-producten weer welkom op Nederlandse scholen dankzij updates

Google-producten weer welkom op Nederlandse scholen dankzij updates

Vanaf medio augustus zijn Google-producten voldoende privacy-gevoelig om op Nederlandse scholen gebruikt te mogen worden, meldt het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (OCW). Zo wordt voorkomen dat het nieuwe schooljaar zonder de Google-hardware en -software van start zou gaan.

Vanuit de overheid zijn er zogeheten Data Protection Impact Assessments (DPIA’s) gemaakt bij Google Workspace for Edutcation en Chromebooks. In beide gevallen waren er aanvankelijk acht privacy-gerelateerde risico’s geconstateerd, waardoor de inachtneming van de Europese GDPR-wetgeving in het geding kon komen.

Het ging hier om een aantal gebreken omtrent het verzamelen van persoonsgegevens, waarbij gebrek aan transparantie, doelbinding en controlefuncties centraal stonden. Concrete zaken zoals het inzagerecht voor ambtenaren waren eveneens van de partij.

Updates

Google dreigde daarmee mogelijk een groot klantenbestand in de vorm van het Europees onderwijsbestel kwijt te raken. Echter heeft het op 9 juni al maatregelen genomen om de geconstateerde risico’s op te lossen, aldus de Beslisnota van het Tweede Kamerstuk.

OCW stelt dat Google in augustus met een volgende update zal voldoen aan de vereisten om te blijven opereren in het Nederlands onderwijs. Ook ChromeOS en de Chrome-browser zullen tegen die tijd voldoen aan de GDPR-regelgeving voor Chromebooks.

Ter toelichting meldt OCW dat Google Workspace for Education door 3000 basisscholen, 500 scholen in het voortgezet onderwijs en bij de Rijksuniversiteit Groningen worden gebruikt.

Lees ook: Meta verliest recht op dataverzameling terwijl antitrust-autoriteiten winnen