Nederland had de beste locatie voor techstartups in Europa kunnen zijn. Dit stelt Techleap.nl, de belangenorganisatie voor techstartups in Nederland. Ambassadeur prins Constantijn van Oranje vindt ook dat het nog veel beter kan en wil meer investeringen.

Nederland kent een goede techstartup-cultuur en -ecosysteem, maar dit had veel beter kunnen zijn. Zo had Nederland voor techstartups in Europa het paradijs kunnen zijn. Toch is dit niet gebeurd, aangezien de randvoorwaarden op een aantal vlakken nog ontbreken. Prins Constantijn noemt in een interview in het FD zaken als een goede optieregeling voor werknemers bij techstartups en de aansluiting tussen technologische ontwikkelingen en het publieke onderwijs.

Te weinig investeringen

Een zeer belangrijk punt waarop het in Nederland beter kan, is dat techstartups in Nederland te langzaam groeien en daardoor niet internationaal doorbreken. De belangrijkste oorzaak is vaak het ontbreken van durfkapitaal. Volgens de ambassadeur van Techleap.nl zijn techstartups compleet ingericht op snelle groei en hebben ze daar kapitaalinvesteringen voor nodig.

In Nederland zijn volgens prins Constantijn lokale institutionele investeerders, zoals pensioenfondsen, nog steeds niet bereid mee te doen aan grote investeringsrondes. Techleap.nl probeert deze investeerders te overtuigen, onder meer met data over het groeiende rendement van durfkapitaal. Helaas gebeurt dit nog maar mondjesmaat. Volgens de ambassadeur is het een kwestie van herhaling voordat deze beleggers echt gaan toehappen.

Verder constateert de ambassadeur dat ook in de nationale politiek nog weinig begrip is voor de belangrijkheid van investeringen voor de Nederlandse techsector. Niet alleen fintech- en software-startups hebben hier last van, ook startups in biotech, AI en andere belangrijke technische ontwikkelingen hebben hier last van. Het innovatiebeleid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en het Nationaal Groeifonds zouden het belang van startups onderschatten.

Maak investeren in techstartups fiscaal aantrekkelijk

De ambassadeur ziet meer aandacht voor deep techstartups als onderdeel van de oplossing. Dit zijn startups die zelf nieuwe technologie ontwikkelen. Deze bedrijven hebben veel geld nodig, bijvoorbeeld alleen al voor het ontwikkelen van proof-of-concepts. Wanneer gelaagde techondernemers in deze bedrijven zouden investeren, ontstaat er volgens prins Constantijn een soort vliegwieleffect dat weer nieuwe bedrijven schept. Dit soort investeringen door techondernemers voor techondernemers zou wat de ambassadeur van Techleap.nl best fiscaal aantrekkelijk kunnen worden gemaakt.

Gelukkig is het niet helemaal kommer en kwel met de Nederlandse techstartups. In een recent onderzoek stelt de Britse durfkapitalist Atomico dat Nederland de ‘hottest tech hub’ van Europa is. Ons land zou voorlopen op Engeland en Frankrijk in het aantal startups per inwoner.