2min

Tags in dit artikel

, ,

De Nederlandse stichting App Store Claims sleept binnenkort Google en Apple voor de rechter in een megaclaim van 1 miljard euro. Dit vanwege de hoge commissietarieven die beide app stores ontwikkelaars berekenen.

Volgens de Stichting App Store Claims worden eindgebruikers benadeeld doordat zij te veel geld voor hun apps moeten betalen. De belangrijkste reden voor deze hoge kosten zijn, zo betoogt de stichting, is dat beide techgiganten misbruik maken van hun economische positie. Vooral omdat zij ontwikkelaars van apps het heel moeilijk maken alternatieve betaalsystemen, zoals iDeal, voor app-aankopen te faciliteren.

Daarnaast berekenen zij zeer hoge commissies, tot 30 procent, waardoor app-ontwikkelaars genoodzaakt zij deze kosten door te berekenen aan eindklanten. Hierdoor zijn de apps onnodig duur en worden Nederlandse eindklanten benadeeld.

De stichting baseert zijn claim van 1 miljard dollar op berekeningen van alle aankopen die door Nederlanders bij de Apple App Store en Google Play zijn gedaan. Hierbij werd uitgegaan van een proportionele provisie voor de app stores van 15 procent. Mocht dit bedrag worden toegewezen, dan moet dit weer bij alle kopers terechtkomen.

Publiciteitscampagne en streng registratieproces

Deze week start een publiciteitscampagne, waarmee Stichting App Stores Claims zo veel mogelijk consumenten en andere, zakelijke appgebruikers achter zich probeert te krijgen. Consumenten kunnen zich gratis aanmelden, maar moeten wel voldoen aan een zeer uitgebreid en zorgvuldig registratieproces.

Hiermee wil de stichting voldoen aan de Nederlandse claimwetgeving en voorkomen dat de rechter oordeelt dat de zaak afwijst omdat niet voldoende kan worden aangetoond namens wie wordt opgetreden door de stichting. Dit gebeurde onlangs wel in een claimzaak tegen Oracle en Salesforce.

Alexander Klöpping voorzitter stichting

Achter de stichting zitten een aantal bekende Nederlanders, zoals voorzitter Alexander Klöpping, maar ook oud-kopstukken uit de Nederlandse verzekeringswereld. De campagne wordt gefinancierd door het Amerikaanse procesfinancier Fortress. Deze financier heeft een commissie tot 25 procent van het uiteindelijk toegewezen schadebedrag bedongen, maar die wordt lager naar mate het bedrag hoger uitvalt.

App Stores al langer onder vuur

De megaclaim is een volgende stap in het al langer slepende conflict rondom de app store-tarieven en de af te dragen commissie door ontwikkelaars. Onlangs legde toezichthouder ACM Apple al een boete op vanwege een mededingingszaak rondom Nederlandse dating-applicaties. Hierbij ging het om het weigeren van het toestaan van de alternatieve betalingsmethoden. Volgens de toezichthouder moet Apple dit voor de dating-apps in Nederland mogelijk maken.

Niet alleen de Stichting App Stores Claims zou in Nederland een megaclaim tegen beide techgiganten voorbereiden. Binnenkort zou ook de stichting Right to Consumer Justice in ons land een claim voorbereiden. Deze organisatie heeft nog niet de publiciteit gezocht.

Tip: ACM legt Apple nieuwe boete van 5 miljoen euro op