2min

Veel bedrijven handelen inzageverzoeken volgens de GDPR over de opgeslagen persoonsgegevens nog steeds niet goed af. Dit blijkt uit een eind vorig jaar gehouden steekproef van de Consumentenbond.

Volgens de GDPR hebben burgers het recht om bedrijven en instellingen te vragen welke persoonlijke gegevens zij over hen hebben opgeslagen. Bedrijven moeten op dit zogenoemde inzageverzoek binnen een maand reageren, maar mogen ook aangeven nog twee maanden nodig te hebben voor het afhandelen van het verzoek.

In de steekproef benaderde de Consumentenbond 100 bedrijven en instellingen met een dergelijk verzoek. Het ging om onder meer overheden, dienstverleners, goede doelen en webwinkels. Uit het onderzoek bleek dat een ruime meerderheid van 74 bedrijven de juiste informatie binnen een maand wist aan te leveren.

Veel bedrijven de mist in

Echter, iets meer dan een kwart van de onderzochte bedrijven wist niet binnen de wettelijke termijn de gevraagde informatie te leveren. Van de in totaal 27 bedrijven die de fout ingingen, stuurden 17 bedrijven alleen een ontvangstbevestiging en werd vervolgens geen actie meer genomen. De Belastingdienst gaf in zijn reactie aan dat het verzoek langer dan een maand in beslag zou nemen. Uiteindelijk nam het inzageverzoek 54 dagen in beslag.

Bij zes andere bedrijven werd het verzoek verkeerd begrepen of werd alleen algemene informatie over de opgeslagen gegevens verstuurd. Dit in plaats van een gedetailleerd overzicht van de opgeslagen gegevens. Of er ontbrak belangrijke informatie.

Bij vier bedrijven ging tijdens het indienen van het verzoek technisch iets mis, waardoor het verzoek tot inzage helemaal niet kon worden ingediend. Dit betrof onder meer grote retailorgansiaties als AliExpress, IKEA, TikTok en Tuya.

Aankaarten bij toezichthouder

De Consumentenbond is uiterst ontevreden over het onderzoek naar het inzagerecht onder de GDPR. In een reactie stelt de consumentenbelangenorganisatie dat het zich erover verbaast dat vijf jaar na de invoering van de Europese privacywetgeving veel bedrijven en organisaties nog steeds niet in staat zijn hun wettelijke verplichtingen na te komen. De Consumentenbond wil dit probleem daarom aankaarten bij de Nederlandse privacytoezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens en op Europees niveau.

Lees ook: Dataprivacy is geen ICT-feestje: weet waarom je het doet en zoek de juiste mensen erbij