2min

Tags in dit artikel

, , ,

Kunstmatige intelligentie kan het veel moeilijker maken om oplichting te herkennen, aldus Steve Wozniak, de medeoprichter van Apple.

Wozniak heeft gewaarschuwd dat AI kan worden gebruikt door “slechte actoren”. Daarnaast kan de technologie het moeilijker maken om oplichting en verkeerde informatie te herkennen. Wozniak, die samen met wijlen Steve Jobs Apple oprichtte, wordt beschouwd als het brein achter de eerste computer van het bedrijf.

In een interview met de BBC zei hij dat AI-inhoud “duidelijk moet worden gelabeld” en riep hij op tot regulering van de AI-sector.

AI-angsten

Wozniak was een van de belangrijke techgoeroes die in maart een brief ondertekenden waarin werd opgeroepen tot een pauze van zes maanden in de ontwikkeling van krachtige AI-systemen. In de brief, die ook werd ondertekend door Tesla- en Twitter-CEO Elon Musk, werd gesteld dat AI-diensten zoals ChatGPT “mogelijk catastrofale gevolgen voor de samenleving” kunnen hebben, en werd geëist dat de verdere ontwikkeling van GPT-platforms ten minste zes maanden wordt opgeschort.

De brief van Musk ging gepaard met een stap van het Center for AI and Digital Policy (CAIDP). Het diende een klacht in bij de Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC) over OpenAI’s GPT-4-model. De beschuldiging was dat OpenAI’s GPT-4-model federale wetgeving omtrent consumentenbescherming zou schenden. Daarnaast zou het AI-model ernstige risico’s voor de samenleving opleveren.

Wozniak vertelde de BBC dat “AI dermate intelligent is dat het openstaat voor de slechte actoren, degenen die je willen misleiden over wie ze zijn.” Hij denkt echter niet dat AI mensen zal willen vervangen, omdat het geen emoties kent. Toch gelooft Wozniak wel dat AI kwaadwillenden relatief overtuigender zal maken. Dit omdat programma’s als ChatGPT tekst kunnen creëren die “erg intelligent klinkt”.

Winst boven mensen

Wozniak vindt dat mensen uiteindelijk verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun creaties. Degenen die AI-gecreëerde inhoud en producten publiceren, zouden de verantwoordelijkheid moeten dragen voor alles wat eruit voortkomt. “Een mens moet echt aanspreekbaar zijn voor wat door AI wordt gegenereerd”, stelde hij.

Verder zei Wozniak dat het heel belangrijk is dat big tech ter verantwoording wordt geroepen, ook al hebben ze “het gevoel dat ze overal mee weg kunnen komen”.

Wozniak gaf toe dat die missie wel eens vergeefs zou kunnen zijn. Hij betwijfelt namelijk of de toezichthouders het bij het rechte eind zouden hebben. “Ik denk dat de krachten die op geld uit zijn meestal winnen en dat is een beetje triest”, zei hij.