2min

De Europese Unie moet een eigen expertsiecentrum of toezichthouder opzetten voor het screenen van algoritmes. Dit zegt Belgische staatssecretaris voor digitalisering Mathieu Michel in een interview met Politico.

Volgens de Belgische staatssecretaris moet het EU-expertisecentrum of -toezichthouder zich bezig gaan houden met het screenen van de algoritmes die de basis vormen van AI-modellen en andere grote techplatforms. Dit als uitvloeisel van de recente AI Act die onlangs door het Europees Parlement is aangenomen.

In het interview stelt Michel dat op dit moment nog de expertise op het gebied van algoritmes in de EU nog zeer gefragmenteerd is en het te vaak aan kennis ontbreekt. Volgens hem is het belangrijk te weten of de werking van algoritmes goed is of niet.

Vergelijking met bestaande EU-organisaties

 De introductie van een zogenoemde European Algorithms Agency zou daarvoor een goede keuze zijn. Michel vergelijkt de functie van deze organisatie met die van de European Medicines Agency (EMA) in Amsterdam of cybersecurityorgansiatie ENISA.

Meer concreet bepleit hij dat het recent geopende European Centre for Algorithmic Transparency (ECAT) in Sevilla hiervoor meer bevoegdheid krijgt.  Op dit moment zorgt deze organisatie voor technische expertise op het gebied van AI-systemen voor het handhaven van de Digital Services Act (DSA).

Komend jaar op de rol

België gaat het initiatief in de eerste helft van volgend jaar tijdens zijn voorzitterschap van de EU aankondigen, is de verwachting.

Nederland heeft al een toezichthouder op het gebruik en de inhoud van algoritmes. Vooralsnog alleen voor die van Nederlandse overheden.

Lees meer: Nederlandse algoritmetoezichthouder vanaf januari 2023 actief