2min

Tags in dit artikel

, , ,

Bijna kwart van de Nederlanders gebruikt op dit moment VPN-technologie. Vooral om hun privacy meer te beveiligen. Betaalde VPN-diensten zijn populairder dan gratis diensten, constateert VPN-aanbieder NordVPN.

Uit het wereldwijde onderzoek komt naar voren dat bijna een kwart van de Nederlandse internetgebruikers een VPN zou gebruiken. Opmerkelijk is wel dat, zo blijkt uit het onderzoek, ongeveer 60 procent van de Nederlanders weet wat een VPN precies doet, maar dat dus twee derde deze nog niet gebruikt.

Waarom het VPN-gebruik nu precies achterloopt bij het kennisniveau, wordt echter niet duidelijk uit de samenvatting van het onderzoek dat NordVPN heeft gepubliceerd.

Beschermen van data, devices en online accounts

Van de Nederlanders die wel een VPN gebruiken, geeft bijna de helft aan deze technologie te gebruiken voor het beschermen van hun data privacy en hun online activiteiten. Ongeveer een derde gebruikt VPN-technologie vooral om hun devices en online accounts te beveiligen.

Betaald populairder dan gratis

NordVPN is een leverancier van betaalde VPN-diensten, dus keek het ook of Nederlandse VPN-gebruikers vaker een gratis of betaalde dienst gebruiken. Uit het onderzoek komt naar voren dat Nederlanders, ongeveer een derde, graag een gratis VPN-dienst gebruiken. Dit ondanks dat eindgebruikers beseffen deze diensten toch mogelijke risico’s hebben.

Gelukkig staat daar, voor NordVPN, dan weer tegenover dat driekwart toch een betaalde VPN-dienst gebruikt. Gebruikers zouden deze diensten als veiliger en betrouwbaarder beschouwen.

Verder constateert het onderzoek nog dat Nederlanders vooral privé VPN-diensten gebruiken. Het zakelijk gebruik van dit soort diensten ligt rond de 20 procent.

Lees ook: Patch Tuesday Windows 11-update veroorzaakt VPN-snelheidsproblemen