2min

Tags in dit artikel

, , , ,

Nederlandse bedrijven en onderzoekers moeten minder tijd besteden aan het binnenhalen van EU-subsidies en meer werken aan toegepaste innovatie en onderzoek. Dit stelt de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI) in een advies aan het kabinet.

Uit het advies, dat nog definitief moet worden gepubliceerd, komt volgens het FD naar voren dat Nederlandse onderzoekers teveel bezig zijn met het binnenhalen van Europese subsidies. Nederlandse onderzoekers zijn in vergelijking met hun Europese collega’s het meest succesvol in het binnenhalen van innovatiebeurzen.

Dit leidt tot een ‘boekhoudersmentaliteit’, geeft de AWTI aan. Nederlandse onderzoekers willen meer uit de Europese samenwerking halen, dan daarvoor te betalen of zelf aan bij te dragen. In plaats daarvan zouden zij zich meer moeten richten op de bijdrage die ons land aan de EU kan geven en de gezamenlijke Europese doelen. Zoals meer onafhankelijkheid van andere landen.

De AWTI stelt dat de kritiek zich niet op de Nederlandse onderzoekers richt, maar vooral op de politiek. Nederlandse onderzoekers sturen gewoon goede voorstellen naar de EU en ook de EU stelt steeds meer geld beschikbaar voor onderzoek en innovatie.

Politiek is aan zet

Juist de politiek en dan vooral de Nederlandse regering zou meer leiderschap op dit terrein moeten tonen en met goede financiële regelingen de onderzoekers ‘bijsturen’. “De overheid moet heldere ambities stellen voor innovatie. Kiezen voor onderzoek waarin Nederlandse kennisinstellingen en bedrijven goed zijn. En uitspreken dat we hiermee het gezamenlijke EU-beleid ondersteunen”, zegt AWTI-voorzitter Eppo Bruins in het FD.

Bruins geeft wel aan dat Nederlandse onderzoekers niet zitten te wachten op veel overheidsbemoeienis, maar geeft aan dat er wel gemeenschappelijke belangen zijn. “Wij pleiten voor meer onderzoek dat op praktische toepassing is gericht.”

Vooral dit laatste is voor hem heel belangrijk, aangezien hij de indruk heeft dat veel Nederlandse onderzoekers hetvan ondergeschikt belang vinden en meer op fundamenteel onderzoek gericht zijn. De Nederlandse regering moet zich juist op de promotie van toegepast onderzoek inzetten, vindt het adviesorgaan.

Mes aan twee kanten

Daarnaast roept hij de Nederlandse regering en politiek op met een ‘strategische alertheid’ een grotere plek aan tafel In Brussel te claimen. Hierdoor kan Nederland meer invloed krijgen op de innovatieagenda van de EU en kunnen de subsidies ook weer de eigen Nederlandse ambities versterken. Op deze manier kan het mes ook aan twee kanten snijden.

Tip: Nederlandse bedrijven vinden naar verwachting lastiger investeringen