2min

De verkiezingsprogramma’s van de BoerBurgerBeweging (BBB) en Volt scoren het beste in de Verkiezingsmatrix digitalisering 2023 van NLdigital.

De branchevereniging van de digitale sector analyseerde de verkiezingsprogramma’s van 11 politieke partijen voor de verkiezingen op 22 november. Ze werden naast de meetlat van het NLdigital-verkiezingsmanifest gelegd. Op basis van 14 punten uit het manifest kijkt de branchevereniging hoe de partijen scoren. Vallen de plannen wel of niet in de smaak van het bedrijfsleven?

Sterke punten

De BBB en Volt scoren in dit geval goed vanwege concrete voorstellen. NLdigital prijst de voorstellen van de partijen voor een minister voor digitale zaken, investeringen in de digitale infrastructuur, het belang van digitale geletterdheid in het onderwijs en meer kennis bij politiek en bestuurders. Ook vindt de branchevereniging dat BBB en Volt een realistische blik hebben op het belang van wet- en regelgeving op Europees niveau. Deze twee partijen zien digitalisering volgens de verkiezingsmatrix, meer dan andere partijen, als een belangrijke kans voor uitdagingen rond klimaat, zorg en arbeidsproductiviteit.

NLdigital constateert dat de BBB digitale infrastructuur als een middel ziet om de afstand tussen stad en platteland te verkleinen. De partij wil daarom investeren in betere vaste- en mobiele internetverbinding voor de regio. Ook prijst de branchevereniging voor het bedrijfsleven dat BBB inzet op een betere verbinding tussen hogescholen en het mkb, bijvoorbeeld op het gebied van digitalisering en verduurzaming.

Een sterk punt dat NLdigital van Volt uitlicht, is het oog voor krapte op de arbeidsmarkt. De politieke partij wil scholingsbudgetten om daarmee om- en bijscholing naar cruciale sectoren (zoals zorg, ICT, onderwijs en techniek) te stimuleren. Ook pleit Volt voor een landelijke wervingscampagne om meer personeel aan te trekken.

Een poster met een aantal verschillende cijfers erop.

Bovenstaand een tabel waarin NLdigital alle 14 punten uiteenzet per partij, die laat zien hoe zij scoren op de door NLdigital belangrijk geachte aandachtpunten. Links de partijen die wat NLdigital betreft het goed doen, rechts de partijen die in de optiek van de branchevereniging mindere plannen hebben.

Techzine bespreekt in aanloop naar de verkiezingen de komende tijd ook de plannen van de politieke partijen. De programma’s van NSC en D66 bespraken we al. Analyses over de VVD, GroenLinks-PvdA, PVV en BBB publiceren we in aanloop naar de verkiezingen nog op Techzine.