5min

In het programma ‘Nederlanders weer op 1’ van de PVV wordt weinig duidelijk over wat de politieke partij digitaal wil. Hier en daar wordt wel wat genoemd, maar de prioriteiten lijken elders te liggen. Ook het stellen van vragen over digitale plannen door Techzine heeft weinig duidelijkheid opgeleverd

In aanloop naar de verkiezingen presenteerde PVV eerder de plannen voor Nederland. Het zijn 46 pagina’s geworden, waarin de PVV haar kernpunten voor een beter Nederland heeft opgenomen. Welke rol speelt de overheid daarin volgens de partij van Geert Wilders? Wij waren wel eens benieuwd wat de partij in dit geval digitaal precies voor ogen heeft en namen het partijprogramma onder de loep.

De prioriteiten van de PVV

Bij de PVV besteedt het verkiezingsprogramma vooral aandacht aan zaken waar de overheid volgens de partij meer of minder aandacht aan moet besteden. Waar de partij voorheen kritiek kreeg over een zeer kort verkiezingsprogramma, zijn de plannen nu opgeschreven in een document van 46 pagina’s.

De focuspunten zijn onderverdeeld in 13 thema’s. Het betreft asiel en migratie, bestaanszekerheid, koopkracht en pensioen, veiligheid, zorg, woningmarkt, klimaat en energie, boeren, vissers en dieren, democratie, cultuur en publieke omroep, onderwijs, defensie, mobiliteit en waterstaat, buitenlandse zaken, EU en ontwikkelingshulp en financiën.

Geen expliciete paragraaf met digitale plannen in het verkiezingsprogramma dus. De prioriteiten lijken daarmee elders te liggen. Het wil niet per se zeggen dat er helemaal niets ‘digitaals’ goed- of afgekeurd wordt. Bij het verder bekijken van het verkiezingsprogramma komen we namelijk wel wat noemenswaardigs tegen.

Hoe kijkt de partij van Wilders tegen onderwijs aan?

Zo wordt in het onderwijs-hoofdstuk van het verkiezingsprogramma duidelijk wat de PVV als kerntaken ziet. De partij schrijft: “Ook de vernieuwingsdrang in het onderwijs blijft maar doorwoekeren; elke ‘vernieuwing’ brengt onrust met zich mee en leidt tot kwaliteitsverslechtering. Door alle zogenaamde vernieuwingen is er steeds minder aandacht voor de kernvakken taal en rekenen en wordt kostbare onderwijstijd verspild aan allerlei modieuze maatschappelijke zaken.”

Even later somt de PVV beknopt zijn onderwijsplannen op en spreekt de wens uit dat ’taal en rekenen weer centraal’ staan. De PVV benoemt wel zaken waar het absoluut tegen is bij onderwijs: “Wij constateren in de scholen een toename van politieke indoctrinatie. Schoolkinderen worden geïndoctrineerd met klimaatactivisme, genderwaanzin en met een gevoel van schaamte over de geschiedenis van ons land. Wij willen onderwijs dat vrij is van politiek activisme.”

De partij ziet vooral graag dat scholen taal en rekenen prioriteren. Er is echter geen aandacht voor digitale geletterdheid. We weten niet precies of de PVV digitale geletterdheid classificeert als een vernieuwing met onrust en kwaliteitsverlies tot gevolg, maar het is wel duidelijk dat in het Nederland van de PVV digitale geletterdheid niet zo centraal staat in het onderwijs als taal en rekenen. Uiteraard kan aandacht voor taal en rekenen in het basisonderwijs geen kwaad, maar Techzine is van mening dat digitale geletterdheid wel aandacht verdient om kinderen klaar te stomen voor de maatschappij en het werkveld.

Traditionele veiligheid

De PVV noemt in zijn verkiezingsprogramma veiligheid een topprioriteit. De partij van Wilders roept in het programma dan ook op tot het ‘keihard’ aanpakken van drugscriminaliteit, hogere minimumstraffen en een streng en sober regime in gevangenissen. Ook ziet de PVV graag geld vrijkomen voor 10.000 extra politieagenten.

Wat ons opvalt is dat de PVV hierbij vooral aandacht besteedt aan traditionele criminaliteit, bijvoorbeeld straatcriminaliteit. Wij verwachten bij het beoordelen van de plannen van politieke partijen echter ook wat terug te zien over cybercrime. Dit soort criminaliteit komt namelijk veel voor, en de Nederlandse overheid investeert momenteel ook in de opsporing, preventie en verstoring van cybercrime. Over dit soort moderne vormen van criminaliteit meldt het programma van de PVV echter weinig tot niets.

In het veiligheidshoofdstuk geeft de PVV overigens aan voorstander te zijn van een “digitale schandpaal voor daders van gewelds- en zedenmisdrijven”. Voor dit soort misdrijven ziet de partij dus een bijzondere rol weggelegde voor digitale middelen.

Een heel ander onderwerp, waar in het verkiezingsprogramma ook kort wat over gezegd wordt, is dat de PVV geen digitale euro wil. Daar voelt de partij weinig voor.

Tegen internationaal talent

In het hoofdstuk asiel en migratie schrijft de PVV ook plannen op die de IT-sector en de invulling van IT-functies kunnen raken. “Daarnaast moet Nederland de instroom van zowel arbeids- als studiemigranten fors worden beperkt. De PVV introduceert ook voor werknemers van binnen de EU weer de plicht tot het hebben van tewerkstellingsvergunningen. Hierdoor zal het aantal arbeidsmigranten zeer fors afnemen. En de studiemigratie leggen we aan banden door bacheloropleidingen alleen nog in het Nederlands te geven en het aantal buitenlandse studenten op masteropleidingen te maximeren”, aldus de PVV.

Even later, in het hoofdstuk “Bestaanszekerheid: koopkracht en pensioen”, schrijft de partij van Wilders verder: “Stop toestroom arbeidsmigranten: invoering tewerkstellingsvergunningen”.

Momenteel zijn echter veel bedrijven voor de invulling van IT-rollen afhankelijk van arbeidsmigranten. Een bedrijf als ASML haalt bijvoorbeeld personeel uit het buitenland om verder te kunnen groeien, maar ook internationale IT-leveranciers die met een Europees kantoor in Amsterdam neerstrijken zijn afhankelijk van arbeidsmigranten. Daarnaast worden IT-functies bij grote Nederlandse banken, supermarkten en meer bedrijven ook vaak ingevuld door arbeidsmigranten. Uiteraard moeten zij ook allemaal ergens wonen en door arbeidsmigratie te beperken pak je weliswaar de wooncrisis aan, maar in onze ervaring is kennis van buitenlandse professionals cruciaal voor de invulling van IT-functies in Nederland.

Weinig digitaal

Bovenstaande thema’s zijn enkele zaken die wat ons betreft opvallen uit het PVV-programma als we het langs de digitale meetlat leggen. Daarnaast zagen we eerder branchevereniging NLdigital alle verkiezingsprogramma’s beoordelen, en die concludeerde dat de PVV de minst digitale partij van Nederland is. Vaak is er geen aandacht voor bepaalde zaken, zoals AI, datacenters, digitale toegankelijkheid en digitale infrastructuur.

We hebben ook vragen gesteld aan de partij van Wilders over digitale zaken, maar kregen geen reactie. Echte grootse digitale plannen ontbreken in ‘Nederlanders weer op 1’. De prioriteiten lijken simpelweg op andere terreinen te liggen.

In aanloop naar de verkiezingen op 22 november analyseert Techzine de plannen van de naar verwachting grootste politieke partijen. Eerder waren D66, NSC, VVD en BBB aan de beurt. Binnenkort verschijnt nog een artikel over GroenLinks-PvdA.