2min

Leden van het Amerikaanse House of Representatives zouden president Biden hebben verzocht actie te ondernemen tegen de Digital Markets Act van de EU. De Europese regelgeving zou in de ogen van de parlementsleden vooral Amerikaanse techbedrijven benadelen.

In een brief aan de regering Biden die Reuters heeft ingezien, stellen leden van het House of Representatives, de Amerikaanse Tweede Kamer, dat de Digital Markets Act vooral Amerikaanse techbedrijven benadeelt. Zo is er tegen het zere been geschopt van de ondertekenaars en die eisen dat de EU de maatregelen binnen de DMA eerlijk toepast. Dat houdt in dat niet alleen Amerikaanse techbedrijven onder de zogenoemde te reguleren ‘gatekeepers’ vallen.

Amerikaanse techbedrijven in het nadeel

Zij bekritiseren de EU dat op de lijst van gatekeepers bijvoorbeeld niet de Chinese bedrijven Alibaba, Huawei en Tencent voorkomen. Ook klagen zij dat Europese techbedrijven, zoals retailers, platformen voor het delen van content, fintech-bedrijven en telecomoperatoren, niet op de lijst voorkomen.

In de ogen van de Amerikaanse parlementsleden bedreigt de DMA daarnaast het marktleiderschap dat de VS op ICT-gebied heeft. Dit kan volgens hen gevolgen hebben voor de economie binnen de VS, de voorsprong die het land heeft op dit gebied en de veiligheid van eindgebruikers.

Actie vanuit Witte Huis gewenst

De ondertekenaars roepen de regering Biden op om ervoor te zorgen dat er vanuit de EU geruststellingen komen dat de DMA niet zal worden gebruikt voor het oneerlijk aanpakken van Amerikaanse bedrijven.

De Amerikaanse regering heeft tijdens het ontwikkelen van de DMA de EU er al op gewezen dat technologie uit de VS niet moet worden overgereguleerd. Er werd gesteld dat wanneer de DMA-wetgeving vooral op Amerikaanse bedrijven zou zijn gericht, dit de samenwerking tussen de VS en de EU kan beïnvloedden.

Lees ook: Google-moeder, Amazon, Apple, Meta en Microsoft vormen ‘gatekeepers’