2min

Een groep Europese experts ziet niets in het client-side scanning-voorstel van de Europese Unie. Dit blijkt uit een verslag van een recent gehouden seminar over dit thema van de overkoepelende Europese privacytoezichthouder EDPS.

De EU wil op termijn client-side scanning van de social media-accounts van burgers gaan toepassen. Hierbij worden alle social media-berichten gecheckt op mogelijke illegale inhoud, waaronder kinderporno.

De verzamelde experts van de Europese privacytoezichthouders constateerden in het EDPS-seminar ‘The point of no return’ dat het invoeren van deze client-side scanning te veel risico’s met zich meebrengt, onder meer op het gebied van privacy en haalbaarheid.

Het voorstel is volgens de experts niet alleen een bedreiging voor de privacy. Het zou ook het gehele internetgebruik en -communicatiemodel dat wij nu kennen, onderuit halen. Client-side scanning zou daarom geen oplossing zijn voor het aanpakken van misbruik.

Verschillende bezwaren

Meer specifiek geven de Europese privacyexperts aan dat het voorgestelde client-side scanning bijvoorbeeld ook de privécommunicatie kan raken van personen die niets met kindermisbruik te maken hebben. Ook zijn een groot aantal afbeeldingen die als misbruikmateriaal worden aangemerkt, gewoon zelfgeproduceerde afbeeldingen van minderjarigen die met toestemming worden gedeeld.

Dit kan ertoe leiden dat mensen door het toepassen van het controlemechanisme onterecht worden beschuldigd van het verspreiden van misbruikmateriaal of dat mensen onterecht als misbruikslachtoffer worden aangeduid.

Een ander aangedragen bezwaar tegen de mogelijke wet is dat de technologie voor het detecteren van onbekend misbruikmateriaal en ‘grooming’ op dit moment nog ontoereikend is. Dit leidt tot ongerichte monitoring van privéberichten, wat uiteindelijk niet de bedoeling kan zijn.

Client-side scanning ondermijnt ook het gebruik van end-to-end encryptie, zo beweren de experts. Dit is voor diensten als WhatsApp en Signal belangrijk om de security te waarborgen.

Te veel focus op privé chats

Verder constateren de experts in het verslag dat het EU-plan zich te veel richt op privé-chats, terwijl kinderporno vaak op image hosting-websites wordt aangetroffen.

Tenslotte bestaat er een risico dat de hoeveelheid afbeeldingen die door client-side scanning als verdacht wordt gemeld, de systemen van de betreffende opsporingsdiensten gaat overweldigen. Hierdoor wordt het beleid juist bemoeilijkt.

Het is niet bekend of de EU inmiddels al een reactie heeft gegeven op de bevindingen van de gezamenlijke Europese privacytoezichthouders.

Lees ook: Tweede Kamer krijgt uitleg over client-side scanning ter voorbereiding EU-wet