2min

Privacyorganisatie noyb dient bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een klacht in tegen X. Het social mediaplatform zou illegale microtargeting-advertenties mogelijk maken waarmee de Europese Commissie steun zoekt voor zijn voorstellen voor client-side scanning.

De pan-Europese privacyorganisatie noyb is het fundamenteel oneens over de voorstellen van de Europese Commissie (EC) om client-side scanning mogelijk te maken binnen de lidstaten. Die wet maakt het mogelijk voor de EC en de bevoegde opsporingsinstanties al het chatverkeer van burgers te controleren. De EC stelt dat het zo wil controleren op het mogelijke bezit van kinderporno.

Tegen dit voorstel, die erg ingrijpen op de privacy van inwoners van de EU-lidstaten, heeft de privacyorganisatie al langer bezwaar. Onlangs diende de pan-Europese privacyorganisatie hierover ook een klacht in bij de overkoepelende Europese Data Protection Supervisor. Ook vanwege advertenties die meer begrip en steun voor client-side scanning moeten kweken.

Dubbele overtreding

In de laatste klacht tegen X beschuldigt noyb het social mediaplatform dat het gevoelige persoonlijke data als politieke opvattingen en religieuze overtuigingen verzamelt om in te zetten voor gerichte micro-advertenties. Het verzamelen van deze data door X zou volgens de privacyorganisaties haaks staan op de eigen advertentierichtlijnen van het platform. Hierin zou staan dat politieke en religieuze overtuigingen niet voor advertenties worden gebruikt.

De ingediende klacht bij AP stelt verder dat X in overtreding is met de GDPR-regelgeving en de Digital Services Act (DSA). Politieke opvattingen en geloofsovertuigingen zijn binnen de DSA extra beschermd en dit soort gegevens mogen slechts in bepaalde gevallen worden verwerkt. De privacyorganisatie wil dat X een boete krijgt, gezien de ernst van de overtreding en het aantal getroffen eindgebruikers.

Lees ook: Experts hekelen EU-voorstel client-side scanning: “Te veel risico’s”