3min

AWS heeft grote ambities met AWS European Sovereign Cloud. Tot 2040 maakt het 7,8 miljoen euro vrij voor een uitbouw ervan in Duitsland. Zo hoopt de hyperscaler een soevereine clouddienst te realiseren voor alle Europese klanten.

AWS verwacht dat de financiële injectie een domino-effect zal hebben voor extra investeringen in de Europese cloud. Dat gaat gepaard met een uitbreiding van het AWS Partner Network (APN). Als we zaken als leertrajecten, duurzaamheidsprojecten en bijdragen van derden erbij betrekken, komt de totale investering uit op ruim 17,2 miljard euro, aldus AWS.

Geld naar Europa voor de lange haal

Met de extra miljardeninvesteringen wil Amazon benadrukken dat het Europa op de lange termijn blijft ondersteunen. De webwinkelkant van het bedrijf heeft al 25 jaar grote investeringen gedaan in de ontwikkeling van de Europese markt. Sinds 2010 heeft het bedrijf voor zowel retail als de AWS-clouddienst 150 miljard euro geïnvesteerd en tegenwoordig 150.000 medewerkers in dienst binnen de eurozone.

“Deze investering is onderdeel van onze missie om klanten het meest geavanceerde aanbod van soevereiniteitscontroles, privacywaarborgen en beveiligingsfuncties te bieden die in de cloud beschikbaar zijn,” zegt Max Peterson, Vice President Sovereign Cloud van AWS. “We gaan in de komende jaren fors investeren in nieuw Europees digitaal talent en IT-infrastructuur, wat het mogelijk maakt klanten de operationele soevereiniteit te bieden waaraan zij behoefte hebben. Dit vertegenwoordigt een belangrijke mijlpaal voor onze aanwezigheid in Europa. We kijken ernaar uit om samen met klanten en partners in heel Europa nieuwe innovaties met behulp van AWS European Sovereign Cloud te stimuleren.”

Lees ook: AWS lokt VMware Cloud on AWS-klanten met voordelige migratie

Sovereign-ommezwaai

Lang voelde AWS niets voor “sovereign” of een product met die terminologie, terwijl andere bedrijven dit al volop gebruikten. Amazon-CSO Stephen Schmidt vertelde ons in september 2022 dat het concept vooral een marketingterm is. Een veelvoud aan specifieke toepassingen maken het concept wolliger dan je zou denken.

De suggestie is dat een soevereine cloud data beter beschermt tegen externe ogen dan een reguliere public cloud. De “operationele soevereiniteit” waar Peterson over spreekt, betreft bijvoorbeeld dat er enkel Europees personeel aan te pas komt om de dienst te onderhouden. Een soevereine clouddienst komt met garanties dat gegevens dermate afgeschermd zijn dat overheidsinstanties de dienst bijvoorbeeld kunnen gebruiken voor het verwerken van allerlei persoonsgegevens.

AWS European Sovereign Cloud is als project opgezet in samenwerking met de Duitse regering, specifiek de Germany Federal Office for Information Security (BSI). In tegenstelling tot Frankrijk is Duitsland daarmee in zee gegaan met een Amerikaanse speler (AWS). Dit heeft tot ergernis geleid in Parijs, aangezien men daar juist Europese spelers wil betrekken om “cloudsoevereiniteit” vorm te geven. De Franse overheid wil niet in zee met Amerikaanse spelers voor soevereine diensten en zich heeft zich fel uitgesproken tegen dat idee.

Andere partijen als VMware hebben hier tevens een duidelijke mening over. Amerikaanse wetgeving zou AWS, Microsoft en Google dwingen om de privédata van Europese klanten te overhandigen als bijvoorbeeld de FBI of CIA aanklopt. Dit omdat de Amerikaanse CLOUD Act ook gevolgen heeft voor datacenters buiten de VS die eigendom zijn van Amerikaanse bedrijven. Die wetgeving lijkt soevereiniteit te claimen over data op Europees grondgebied maar beheerd en/of eigendom van een bedrijf uit de VS. Aangezien deze juridische aanname nog nooit getest is, zullen we hier in het midden houden of dat waar is. Wel toont AWS met de forse investeringen dat het heil ziet in het idee van Europese cloudsoevereiniteit. Ook heeft de EU inmiddels de eisen afgezwakt voor cloudsoevereiniteit, waardoor Amerikaanse bedrijven ervoor in aanmerking komen.

Lees verder: EU zwakt soevereiniteitsregels voor Amerikaanse cloudaanbieders af