2min

Tags in dit artikel

, , ,

Cybercrime kost bedrijven wereldwijd veel geld, zo blijkt uit een analyse van de VPN-aanbieder Atlas VPN. In totaal gaat het om een bedrag, zowel van schadekosten als preventieve maatregelen, van meer dan 1 biljoen dollar. (zo’n 820 miljard euro).

Uit de analyse van Atlas VPN, gebaseerd op onderzoek van securityleverancier McAfee, blijkt dat bedrijven in 2020 in totaal meer dan 1 biljoen dollar kwijt waren aan cybercrime. Dit is ongeveer één procent van het mondiale Bruto Nationaal Product (BNP).

Van dit bedrag was ongeveer 945 miljard dollar verantwoordelijk voor beveiligingsincidenten en 145 miljard aan uitgaven aan beveiligingsoplossingen en -toepassingen. De kosten voor cybersecurity verdubbelden ten opzichte van een eerdere meting in 2018. De kosten voor het afhandelen van security-incidenten nam voor dezelfde periode zelfs met 81 procent toe, volgens de analyse van Atlas VPN.

Sectoren met meeste incidenten

De meest getroffen sectoren voor security-incidenten waren de overheid en de gezondheidszorg. De overheid werd het meest getroffen door aanvallen van binnenuit, terwijl de gezondheidszorg het meeste last had van ransomwareaanvallen.

Vooral ging het bij aanvallen om het ontvreemden van intellectueel eigendom en financiële gegevens. Deze ontvreemde data waren verantwoordelijk voor twee derde van alle financiële verliezen. Verder gaf de meerderheid van de respondenten ook aan dat zij niet-financiële schade hebben geleden door cyberaanvallen, zoals productiviteitsverlies en verloren werkuren.

Slechte preventie- en reactieplannen

Atlas VPN geeft ook aan dat het bij veel bedrijven vaak nog slecht is gesteld met plannen voor het beschermen tegen en reageren op cyberaanvallen. Ongeveer een vijfde van de respondenten heeft geen idee hoe zijn op incidenten moeten reageren. Bijna ook een vijfde heeft een strategie om op aanvallen te reageren, maar slechts een derde geeft aan dat deze plannen uiteindelijk succesvol waren. Iets meer dan een derde geeft aan alleen preventieve maatregelen te nemen, maar dat zij geen plan hebben voor het reageren op incidenten. Van de respondenten heeft 1 procent geen enkel plan. Vooral bedrijven in Japan lopen achter bij goede preventie- en reactiestrategieën.

Canadese bedrijven lopen voorop

Gelukkig geef bijna driekwart van de bedrijven aan dat zij voorbereid zijn om cyberincidenten te voorkomen en, als zij toch plaatsvinden, daarop te reageren. Bedrijven die hierop voorlopen zijn, volgens Atlas VPN, vooral in Canada te vinden.