1 min

Tags in dit artikel

, ,

Vroeger kwam het regelmatig voor dat bedrijven hackers met een strafblad in dienst namen, maar bedrijven zijn tegenwoordig niet meer geïntereseerd in deze hackers. Ze opteren liever voor hackers zonder strafblad, maar met jarenlange ervaring. Kortom: de lusten, maar niet de lasten.

"Als je een HR manager bent en je kunt een hacker met zeven jaar ervaring aannemen, of een crimineel die zeven jaar aan ervaring mist, wie denk je dan dat wordt aangenomen? In het verleden was er misschien een reden voor, toen beveiligingskennis nog schaars was. Als je een ex-crimineel moest inhuren deed je dat. Maar in het jaar 2008 zijn er duizenden ervaren hackers zonder strafblad, en die graag willen werken," aldus beveiligingsonderzoeker Jon Erickson.

Wie veroordeeld is voor hacking komt vaak enkel nog aan de bak als spreker of als instructeur om IT’ers op te leiden. Toch gelooft niet iedereen dat men ex-criminelen links moet laten liggen. "Ik geloof dat mensen recht op een tweede kans hebben, zeker als ze jong zijn en een fout hebben gemaakt," aldus Jimmy Purser van Cisco. "Zet wat mensen bij elkaar die buiten de box kunnen denken en je kunt heel ver komen."