2min Security

HashiCorp Vault update 1.8 helpt misconfiguraties op te sporen

HashiCorp Vault update 1.8 helpt misconfiguraties op te sporen

HashiCorp Vault update 1.8 introduceert Vault Diagnose om misconfiguraties sneller op te sporen, en verbetert Vault Enterprise.

De nieuwe versie van HashiCorp Vault, 1.8, is de eerste met Vault Diagnose, om gebruikers te helpen met Vault server downtimes en booting failures. In zulke gevallen geeft het commando vault operator diagnose niet alleen een duidelijke beschrijving van het probleem, maar informeert ops-medewerkers ook over onveilige configs en status. “Dit laatste is zo belangrijk, omdat misconfiguraties de oorzaak zijn van een groot deel van severity 1 en 2 support cases waar Hashicorp mee te maken heeft,” legt Hridoy Roy, Vault ontwikkelaar, uit.

Beginnend met Vault 1.8 kan de tool ook credentials geven voor vooraf gecreëerde GCP Service Accounts, aangezien niet alle omgevingen toestaan dat geautomatiseerde tools toegang krijgen tot de benodigde permissions. De geïntegreerde expiratiemanager is ook aangepast, zodat het niet langer leases probeert in te trekken die niet ingetrokken kunnen worden, en rapportage biedt via CLI en API. Verder is de user interface flink verbeterd.

Vault Enterprise ook verbeterd

Vault Enterprise gaat er ook op vooruit. Het is nu mogelijk apart Storage Autopilot configuraties te maken voor disaster recovery secondary clusters, die bovendien apart beheerd kunnen worden. De Control Group functionaliteit is ook uitgebreid: Control Group goedkeuring kan nu getriggerd wordenop een subset, in plaats van op alle bewerkingen in een path. Verder kunnen Enterprise-klanten nu met Vault het beheer doen van AWS Key Management Service, en lifecycle operations automatiseren.

Overigens moeten Vault Enterprise gebruikers er rekening mee houden, dat licenties nu het best beheerd kunnen worden met licence-path in het configuratie-bestand, of met de variabelen VAULT_LICENSE_PATH of VAULT_LICENSE. De oude beheeropties met de PUT sys/license API of binary doen het allen nog met oude clusters.

HashiCorp Vault 1.8 is per direct algemeen beschikbaar.