Veel bedrijven blijven liever bij Windows XP, omdat ze geen meerwaarde zien in het overstappen op Windows Vista. Volgens Roger Halbheer, een beveiligingsexpert bij Microsoft, is dat geen goede keuze.

Halbheer zegt dit in het eerste deel van een tweetal blogs, waarin hij argumenten wil geven waarom bedrijven niet moeten wachten met het overstappen van Windows XP naar een nieuwere versie van Windows. Verwijzend naar het Windows Vista Security Guide wijst hij in zijn blog op twee gebieden waar Windows Vista beter voor uitgerust is dan Windows XP.

Het eerste is de bescherming tegen malware, waarbij Halbheer wijst op vijf punten. ASLR en UAC zijn de enige twee kenmerken die voor Windows Vista gelden. De andere drie punten die Halbheer noemt zijn voor Windows XP ook beschikbaar. Merkwaardig genoeg noemt hij deze punten ook ten faveure van Windows Vista, hoewel hij tegelijkertijd toegeeft dat deze functies ook voor Windows XP beschikbaar zijn. Het gaat namelijk over DEP, beveiligingsprogramma’s zoals Windows Defender, Windows Firewall, Windows Security Center, Malicious Software Removal Tool, Software Restriction Policies, en Internet Explorer 7.

Het tweede gebied is de bescherming van gevoelige data. Bitlocker Drive Encryption en RMS zijn wel onderdelen die specifiek bij Windows Vista horen. Deze functies staan volgens Halbheer garant voor een afdoende bescherming.

Halbheer sluit af met de opmerking dat hij nog een hele rij andere argumenten kan geven, maar voor die lijst zullen we nog moeten wachten op het tweede deel, dat hij binnenkort zal publiceren.