2min

Snyk lanceert Snyk Cloud. De oplossing past de configuraties van containers en cloudinfrastructuur automatisch aan naar erkende securityframeworks en de policies van een organisatie.

Snyk is welbekend met cloud security. Tot voorkort bestond het aanbod uit Snyk Infrastructure as Code (IaS) en Snyk Container. Snyk IaS geeft securityadvies aan operators die een cloudinfrastructuur met een programmeertaal beheren. Snyk Container herkent kwetsbaarheden in container images en open-source libraries.

Inmiddels staat het derde product voor de deur. Snyk Cloud is voor het einde van 2022 algemeen beschikbaar. De oplossing combineert Snyk IaS, Snyk Container en Fugue, waarover later meer.

Snyk Cloud

De functies van Snyk IaS en Snyk Container blijven hetzelfde. Samen zorgen de oplossingen voor veilige infrastructuur- en containerconfiguraties. Fugue is nieuw. Snyk nam de organisatie in februari 2022 over. De technologie van Fugue kijkt naar een systeem en controleert of het systeem aan erkende securityframeworks en de policies van een organisatie voldoet.

Dit is goud waard voor Snyk. Fugue maakt het in de nieuwe oplossing mogelijk om de configuraties van alle infrastructuur en containers in een omgeving te controleren. Een organisatie kan eigen policies instellen of een erkend framework gebruiken. Vervolgens controleert Fugue of de infrastructuur en containers aan de policies voldoen.

Herkent de technologie een overtreding, dan adviseert Snyk Cloud over een oplossing. Het idee is niet nieuw, want Snyk IaS maakt het reeds mogelijk om policies in te stellen en controleren. Het verschil is dat Snyk Cloud een volledige cloudomgeving controleert — inclusief workloads, containers en delen van de infrastructuur die niet met een IaS-oplossing worden beheerd.

Release

Snyk Cloud is vanaf vandaag (26 juli) beschikbaar voor een klein aantal organisaties. Algemene beschikbaarheid volgt naar verwachting voor het einde van het jaar volgt. Snyk deelde het nieuws op de AWS re:Inforce-conference in Boston.