Spot Security is algemeen beschikbaar. De oplossing brengt een cloudomgeving in kaart, herkent misconfiguraties en zet de belangrijkste kwetsbaarheden op een rij.

Public clouds groeien. Volgens een recent rapport van Forrester werken negen op de tien Europese bedrijven met meerdere public cloud-omgevingen. Kwetsbaarheden groeien mee.

Providers als AWS, Google en Microsoft investeren gigantische bedragen in de security van servers en software. Toch is veiligheid geen garantie. De meeste public cloud-diensten hebben flexibele instellingen. De configuratie is leidend voor de veiligheid van een klant. Een verkeerde knop kan tot een datalek leiden.

Het overkwam Facebook in 2019. De misconfiguratie van een AWS S3 bucket zorgde voor een datalek van 540 miljoen gebruikers. Een vergelijkbaar probleem zette de persoonsgegevens van 1,8 miljoen Amerikanen in 2017 op straat.

Volgens NetApp is Spot Security de oplossing. De preview van de dienst verscheen in oktober 2021. Inmiddels is Spot Security algemeen beschikbaar voor AWS.

Spot Security

NetApp beweert dat Spot Security de diensten en resources van een AWS-omgeving automatisch herkent. Vervolgens controleert Spot Security of de diensten en resources van buitenaf bereikbaar zijn. De technologie schat de ernst van een risico in, waarna elk risico op volgorde van prioriteit wordt gepresenteerd.

Spot Security lost geen problemen op. De dienst heeft een adviserende rol. Het systeem geeft aan wat er moet gebeuren. Developers en operators bepalen hoe het gebeurt. Een ervaren securityprofessional kan dezelfde risico’s vinden, maar dat kost een hoop tijd en geld. Spot Security is niet per se slimmer, maar sneller.

Spot by NetApp

Spot Security is afzonderlijk beschikbaar. Toch hoort de dienst bij een groter geheel. Het portfolio heet Spot by NetApp. Elk product in het portfolio probeert de diensten van grote cloudleveranciers te verbeteren.

Het eerste product was ‘Spot’, een systeem dat het verbruik van een applicatie analyseert om de meest kostenefficiëntie cloudlicentie te vinden. Volgens NetApp kunnen organisaties hun cloudkosten tot 90 procent verlagen.

Spot werd niet door NetApp ontwikkeld, maar in 2020 overgenomen. Sindsdien neemt NetApp regelmatig organisaties over om het portfolio uit te breiden, waaronder CloudCheckr en Instaclustr.