2min

Rubrik heeft aangekondigd dat het nieuwe capaciteiten toevoegt aan de Rubrik Security Cloud. Met Advanced User Intelligence tracht het bedrijf user accounts op te sporen die gecompromitteerd zijn, zelfs als een aanval nog niet heeft plaatsgevonden.

Zoals we begin april uitlichtten, heeft Rubrik grote ambities op het gebied van security. Van oudsher een specialist in back-ups heeft Rubrik flink aan de weg getimmerd om Security Cloud uit te breiden. Met de nieuwe aankondiging voorziet het bedrijf klanten van een extra stapje bescherming.

Rubrik stipt het zelf niet aan, maar Chief Product Officer Anneka Gupta benoemde bij ons gesprek begin april dat het belangrijk is om security als een gelaagd systeem te zien. De nieuwe oplossing past dus binnen de hoofdthema’s van Resilience, Observability en Remediation.

Gebruikers kwetsbare entry point

De nieuwe functionaliteiten gebruiken time series data en metadata die Security Cloud bijhoudt om proactief cybergevaren op te sporen. Organisaties moeten snel visibility krijgen waar gevoelige data is, welke gebruikers ertoe toegang hebben, hoe die toegang wellicht is gewijzigd en of dit een risico vormt. Deze vorm van ‘user intelligence’ zou eveneens sneller tot het vinden van een root cause voor een cyber-aanval moeten leiden.

Voor een uitleg over de motivatie om user intelligence uit te breiden, kunnen we terecht bij Rubrik-CEO en medestichter Bipul Sinha. “Organisaties zijn te lang vatbaar geweest voor cyber-aanvallen en gebruikers zijn hierin een kwetsbare entry point. Vandaag kondigen we capaciteiten aan waarvan we denken dat ze onze klanten proactief laten zijn. Ze kunnen hiermee kwetsbare punten opsporen en cybergevaren inperken nog voordat een aanval heeft plaatsgevonden.”

Rubrik stipt zelf aan hoe dit past binnen de brede security-suite die het aanbiedt. Het kaart het onderzoek aan dat het eigen Rubrik Zero Labs heeft uitgevoerd en haalt aan dat het een ransomware-garantie biedt tot 10 miljoen dollar (9,2 miljoen euro). Zoals wij zelf berichtten heeft Rubrik ook een samenwerking met Zscaler op poten gezet om double extortion ransomware tegen te gaan.