2min

Wereldwijd kregen bedrijven in 2023 te maken met meer cyberaanvallen, constateren de onderzoekers van Check Point Research in hun jaaroverzicht. Binnen Nederland waren de aanvallen het meest gericht op nutsbedrijven.

Het bedrijfsleven kreeg in het afgelopen jaar weer te maken met meer cyberaanvallen dan daarvoor. Dit is de conclusie van de specialisten van Checkpoint Research in hun jaarverslag.

Meer specifiek kreeg één op de tien bedrijven het afgelopen jaar te maken met een cyberaanval. Dit was 33 procent meer dan in 2022. Toen kreeg één op de dertien bedrijven met een cyberaanval te maken.

Ransomware was volgens Check Point Research de grootste boosdoener. Gedurende 2023 kreeg tien procent van de door een cyberaanval getroffen bedrijven te maken met poging tot het installeren van ransomware. In 2022 lag dit percentage nog op zeven procent.

Bij het aantal ransomware-aanavllen noteerden de onderzoekers een aantal interessante trends. In de eerste plaats nam het aantal zeer grote ransomware-aanvallen in het afgelopen jaar toe.

De impact van ransomware op organisaties bereikte in 2013 een recordhoogte.

Daarnaast ontdekten de onderzoekers dat sinds 2023 de strategie van ransomware-aanvallers verandert. Vaak voerden zij een aanval uit waarbij data werd gestolen en niet de bestanden werden versleuteld. Met deze gestolen data probeerden de ransomwarebendes veel vaker hun slachtoffers af te persen. Zij moesten betalen, anders zou de data openbaar worden gemaakt. Deze verandering in tactiek werd onder meer duidelijk in de beruchte MOVEit- en GoAnywhere-aanvalscampagnes.

Getroffen sectoren

De voornaamste sectoren die doelwit waren van cyberaanvallen in 2023 veranderden ook. Noteerden de onderwijs- en de onderzoekssectoren eerder de meeste aanvallen, daalden in 2023 de aanvallen op deze sectoren. Wel blijven zij nog steeds de meest aangevallen sectoren.

Een staafdiagram dat het aantal mobiele gebruikers in de branche weergeeft.

De aanvallen op de detailhandel en op de gezondheidszorg namen juist flink toe, volgens de onderzoekers. Dit zou ook een verandering van koers door cybercriminelen betekenen.

Voor Nederland specifiek geldt dat de meeste cyberaanvallen in 2023 op nutsbedrijven werden uitgevoerd. De detailhandel en de onderwijs/onderzoekssectoren komen respectievelijk op de tweede en derde plek in ons land.

Advies Check Point Research

De onderzoekers adviseren bedrijven nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat zij aan de toenemende cyberaanvallen kunnen ontsnappen. Denk daarbij onder andere aan een robuustere data back-up, het doorvoeren van cyber awareness-trainingen binnen de organisatie, het consequent doorvoeren van patches, betere gebruikersauthenticatie-toepassingen, meer anti-ransomware-toepassingen en een beter detectie van bedreigingen in het algemeen.

Lees ook: Hoe ransomware de sterspeler van cybercrime is geworden