De Nederlandse overheid heeft tussen januari en juni van dit jaar verschillende keren informatie opgevraagd over haar eigen inwoners aan Google. Ook heeft ze Google enkele malen verzocht bepaalde informatie te verwijderen.

Dit is na te lezen in het Transparency Report van Google. De internetgigant heeft dit initiatief in 2009 gelanceerd. Hiermee wil Google gebruikers inzicht geven in welke mate overheden bij de zoekmachine aankloppen voor informatieaanvragen en verzoeken tot het verwijderen van data.

In de eerste zes maanden van dit jaar stapte de Nederlandse overheid vier maal naar Google met het verzoek om bepaalde informatie uit de zoekmachine te verwijderen. Google zegt in alle vier de gevallen het verzoek te hebben ingewilligd. Daarbij zijn 16 ‘items’ geheel dan wel gedeeltelijk verwijderd.

Het eerste half jaar diende de overheid ook 64 maal een verzoek in om meer informatie over bepaalde gebruikers te verkrijgen. In iets minder dan de helft van deze gevallen (48 procent) werd dit verzoek gehonoreerd. Google gaf daarbij informatie over 213 gebruikers of accounts vrij.

Deze cijfers zijn moeilijk te vergelijken met dezelfde periode vorig jaar. Google zegt minder dan tien verwijderingsverzoeken te hebben gekregen in deze periode. In alle gevallen willigde Google deze verzoeken in. Hoe vaak de overheid in het eerste half jaar van 2010 aanklopte om informatie over gebruikers te achterhalen is niet bekend. In de tweede helft van 2010 was dit 43 keer, waarvan in 67 procent van de aanvragen gehoor werd gegeven.

Als we deze cijfers vergelijken met andere Europese landen komen we tot een geruststellende conclusie. Andere landen zoals het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk en Spanje dienen meer informatie- en verwijderingsverzoeken in bij Google.