2min

Apple heeft gereageerd op de uitkomst van het onderzoek van het Franse Quarkslab, waaruit blijkt dat Apple berichten die gestuurd worden via iMessage zou kunnen onderscheppen. Er wordt door Apple verklaard dat iMessage juist is ontwikkeld om het dergelijke onderscheppen te voorkomen.

Op een conferentie in Kuala Lumpur presenteerde het beveiligingsbedrijf Quarkslab haar bevindingen omtrent de kwetsbare beveiliging van Apple’s iMessage. Uit een onderzoek zou blijken dat het voor Apple technisch gezien mogelijk zou zijn om gestuurde berichten via iMessage te onderscheppen en te decoderen.


Onafhankelijke beveiligingsexpert Ashkan Soltani reageerde op de bevindingen van Quarkslab met: "Ik denk dat Quarkslab aantoont dat het zeer moeilijk, maar niet onmogelijk is voor een kwaadwillende van buitenaf om berichten te onderscheppen, mits deze de mogelijkheid heeft de belangrijkste onderdelen van het communicatienetwerk te controleren." Hierbij geeft hij aan dat niet iedere partij dit kan bewerkstelligen, slechts een overheidsorgaan of Apple zelf zou hiervoor over de benodigde middelen beschikken, wanneer hier de juiste reden voor zouden zijn.

Ook haalt Soltani het voorbeeld aan van de verschillende verzoeken van Amerikaanse veiligheidsdiensten aan ontwikkelaars van software en hardware om een soort achteringang in te bouwen, zodat zij desgewenst alle data kunnen bekijken. Het lijkt waarschijnlijk dat ook Apple met een dergelijk verzoek tenminste is benaderd.

Apple’s woordvoerder Trudy Muller reageerde met: "iMessage is niet dusdanig ontwikkeld dat Apple de berichten kan lezen. In het onderzoek worden enkele theoretische kwetsbaarheden genoemd, die slechts bij het volledig omgooien van het iMessage-systeem van toepassing kunnen zijn." Hiermee onderstreept Apple dat het bedrijf geen enkele reden ziet om het mogelijk te gaan maken berichten te kunnen onderscheppen.