Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn er in 2013 meer mensen de dupe geworden van oplichting via internet. Steeds meer mensen doen online aankopen en ook het aantal mensen dat wordt opgelicht via online aankopen stijgt.

In 2013 gaf 3,3 procent van de Nederlanders van 15 jaar en ouder aan slachtoffer te zijn geworden van oplichting via internet. Het gaat daarbij vooral om koopfraude, producten die wel zijn aangeschaft maar nooit zijn geleverd. Het aantal gevallen van koopfraude is gestegen van 2,7 procent van het totaal in 2012 naar 3,1 procent in 2013. Volgens het CBS hangt de stijging vooral samen met het feit dat steeds meer mensen online aankopen doen.

De verkoopfraude bleef vorig jaar ongeveer gelijk, dit is wanneer geleverde goederen of diensten door de koper niet worden betaald. Van de mensen die slachtoffer zijn geworden van koop- of verkoopfraude doet maar 1 op de 5 daarvan aangifte bij de politie.

Het afgelopen jaar is het aantal slachtoffers van skimming opnieuw gedaald, ditmaal van 1,1 naar 0,8 procent. De maatregelen die banken hebben genomen door het vervangen van pinautomaten en het uitschakelen van pinpassen buiten Europa lijken hun vruchten te hebben afgeworpen.

Identiteitsfraude nam af van 1,5 naar 1,3 procent, wat mede te danken is aan de daling in skimming. Het CBS geeft aan dat veel mensen identiteitsfraude wel melden bij hun bank, maar er vervolgens geen aangifte van doen bij de politie.