2min Analytics

Nederland investeert jaarlijks 128 miljoen euro in AI

Nederland investeert jaarlijks 128 miljoen euro in AI

Het kabinet is van plan om zijn jaarlijkse investering in kunstmatige intelligentie (AI) te verdubbelen naar 128 miljoen euro. Tot dit jaar werd 64 miljoen euro per jaar in de ontwikkeling van de technologie geïnvesteerd. 

Het kabinet maakte zijn plannen bekend in het Strategisch Actieplan voor Artificiële Intelligentie, schrijft Tweakers. De bedoeling is dat er de komende zeven jaar via publiek-private samenwerkingen 2 miljard euro geïnvesteerd wordt in AI. Op die manier probeert de overheid mee te komen met vergelijkbare plannen van Duitsland en Frankrijk.

Duitsland en Frankrijk hebben namelijk ook aangekondigd hun investeringen in AI te verhogen. Frankrijk zei begin dit jaar dat het in de komende vijf jaar 1,5 miljard euro wil investeren in de technologie. Duitsland wil in de komende zes jaar 3 miljard euro investeren. 

De bedoeling is dat Europese landen hun achterstand op de VS en China gaan inhalen. De VS en China lopen nu namelijk voor als het om de ontwikkeling van AI gaat. 

Waar gaat het geld heen?

Het geld heeft ook specifieke doeleinden. Het kabinet wil dat met de investeringen het onderzoek naar en toepassingen van AI in Nederland gestimuleerd worden. Ook wil de overheid meer op AI inzetten op diverse gebieden. Zo wordt de technologie steeds vaker bij defensie gebruikt, bijvoorbeeld voor data-analyse en het vergaren van inlichtingen. 

Daarnaast wil het kabinet het gebruik van verantwoorde AI stimuleren. De afgelopen jaren is er veel kritiek geweest op het gebruik van AI, vooral omdat het niet controleerbaar is en lang niet altijd ethisch is. 

Een oplossing is een keurmerk, maar het kabinet wil voorkomen dat er een onoverzichtelijke situatie met allerlei keurmerken komt. Daarom wil het met name bestaande regels toepassen. Zo is er op basis van de GDPR al een informatieplicht bij profilering in combinatie met geautomatiseerde besluitvorming. Daardoor zijn bedrijven al verplicht om transparant te zijn. 

Toezichthouder

Het kabinet ziet tot slot graag dat er een Europese toezichthouder komt die verplichtingen op kan leggen bij grote platformen. Bestaande toezichthouders moeten op nationaal niveau toezicht houden op het gebruik van AI.