‘Grote verschillen tussen werkgevers- en werknemerservaringen’

Abonneer je gratis op Techzine!

Werknemers en hun werkgevers verschillen sterk van mening over hoe het werk in de post-pandemische wereld moet worden ingericht. Dit concludeert NTT in een recent onderzoek. Meer gebruik van data kan de werknemerservaring verbeteren.

Veel bedrijven zijn op dit moment op zoek hoe zij de post-pandemische wereld kunnen opereren en hun werknemers de beste werkervaring kunnen bieden. Uit het recent gehouden onderzoek van NTT blijkt dat werkgevers daar vaak een andere menig op na houden dan werknemers zelf.

Werkgevers zien rooskleurig beeld

Uit het onderzoek blijkt onder meer dat een flinke meerderheid van de werkgevers denkt dat werknemers het liefste op kantoor werken en staan te popelen om naar kantoor terug te keren. Dit in tegenstelling tot de medewerkers waarvan ruim twee derde aangeeft niet zozeer meer fulltime op kantoor te willen werken.

Ook als het gaat om werknemerswelzijn liggen de cijfers geheel anders. Het hogere management, zoals CEO’s, zijn sterker tevreden over de mogelijkheden zij werknemers bieden op het gebied van ‘employee experience’ dan de medewerkers zelf. Zo denken CEO’s vaker dat hun bedrijven het na de pandemie goed doen in het managen van de werktijden, het voorkomen van burn-out en denken dat dat hun medewerkers vaak een goede werkervaring hebben.

Andere bevindingen van werknemers

Dit staat echter haaks op de bevindingen van de medewerkers zelf en ook de HR-afdeling. Het onderzoek constateert dat HR-medewerkers vaak aangeven dat het werknemerswelzijn tijdens de pandemie is verslechterd.

Uit de antwoorden van werknemers blijkt ook dat zij tijdens de pandemie geheel anders zijn gaan denken over hun werkomstandigheden op het werk. Slechts een derde is ervan overtuigd dat hun werkgever het beste met hun gezondheid voor heeft. Een meerderheid geeft, zoals eerder al aangegeven, aan dat zij het liefst blijven thuiswerken of hybride willen gaan werken. Dit in de plaats van fulltime naar kantoor. Ook geeft iets meer dan de helft van de werknemersrespondenten een werkgever te willen hebben die een betere werk-privébalans voorstaat.

Meer inzet van gespecialiseerde werknemerstooling

Volgens NTT bestaan deze verschillen van inzicht binnen bedrijven vooral door een gebrek aan juiste data en inzichten over het werknemerswelzijn. Bijna de helft van de ondervraagde bedrijven geeft aan data te verzamelen over het werknemerswelzijn via moderne tools als Verification of Employment (VoE) en workplace-analytics in de vorm van realtime sentimentanalyse. Toch worden deze tools nog minder toegepast dan traditionele werknemersenquêtes.

Ook voor meer inzicht in steun beleid

Meer en breder gebruik van deze tooling zou volgens de techgigant bedrijven meer inzicht kunnen geven in het daadwerkelijke werknemerssentiment over de toekomst van het werk. Bovendien kunnen bedrijven op deze manier meten hoe hun werknemers niet alleen over de werkomstandigheden en -wensen denken, maar ook meer beleidsmatige onderwerpen. Bijvoorbeeld hoe werknemers denken over het duurzaamheidsbeleid van hun bedrijf. Willen bedrijven de kloof met hun werknemers dichten, dan moeten ze dus tooling als VoE, workanalytics en realtime sentimentanalyse vaker gaan inzetten.