Abonneer je gratis op Techzine!

Achttien cursisten met een lichte verstandelijke handicap ontvangen vandaag (maandag 8 december), in Het Centrum in Gouda, hun certificaat voor de computercursus die ze volgden. Hiermee hebben ze niet alleen een certificaat behaald, maar is ook hun wereld een beetje groter geworden.

De cursisten zijn mensen met een lichte verstandelijke handicap. In de meeste gevallen zijn het cliënten van de Gemiva-SVG Groep, die thuis begeleiding krijgen bij het wonen. De cursus is speciaal voor deze doelgroep samengesteld door docenten van het ID-college. De cursus is een initiatief van het ID-college, de Gemiva-SVG Groep en vrije-tijdscentrum De Klup (tegenwoordig VTV Midden-Holland).

Veel aandacht
In twaalf avonden hebben de cursisten zich toegelegd op het omgaan met internet, e-mail en het programma Paint. Voor ze aan de cursus begonnen, hadden ze niet veel ervaring met de computer. Na lessen met veel persoonlijke aandacht kunnen ze er nu goed mee uit de voeten. Op achttien cursisten waren er steeds drie docenten aanwezig. Volgens Marty van Welij, opleidingscoördinator van het ID-college, heeft dat ook te maken met het speciaal ontwikkelde lesmateriaal: "We hebben op papier de beelden getoond, zoals je ze op het scherm te zien krijgt. Zo konden ook mensen die niet goed kunnen lezen, de te volgen stappen zien. Ook het programma Paint is erg leuk voor hen. Een cursist kan bijvoorbeeld niet lezen, maar blijkt ongelooflijk leuk te kunnen tekenen in dit programma. We hebben gekozen voor internet en e-mail is om mensen in staat te stellen contacten te leggen en zo hun wereld te vergroten."

Internetcafé
De uitreiking van de certificaten vindt plaats in Het Centrum, waar onder meer een vrije-tijdscentrum is gevestigd voor mensen die begeleid zelfstandig wonen. Hier is ook een internetcafé. De organisatoren hopen, dat de cursisten straks ook de weg naar dit en andere internetcafé’s weten te vinden.
Op 8 december komen ze om 17.30 uur bij elkaar om samen het internet cafe te gebruiken. Aansluitend is de uitreiking van de certificaten.