Abonneer je gratis op Techzine!

Zowel zoek.nl als Zoeknieuws.nl hebben hun diensten uitgebreid.

Zoek.nl breidt uit met een mp3 zoekdienst. Het zoeken naar mp3 werkt vrij makkelijk en de resultaten worden overzichtelijk getoond. Eerst zoekt zoek.nl de mp3 bestanden via grote zoekmachines als MSN, Google en anderen. Daarna worden de mp3’s ingedeeld in rubrieken die in een verkennerachtige mapstructuur worden getoond.

Zoeknieuws.nl breidt uit met een EK-zoeker. Met deze zoekdienst kan je snel allerlei nieuwsberichten over het EK of het Nederlandse elftal opzoeken. Daarnaast worden er ook de laatste EK nieuwsberichten getoond.