min

Tags in dit artikel

,

In de toekomst is technologie niet in staat om menselijke intelligentie te evenaren en ook de commerciële inzet van zelfdenkende toepassingen blijft beperkt, denken Nederlandse managers. Dit blijkt uit een onafhankelijk onderzoek door Ordina in samenwerking met het Instituut Media en Representatie van de Universiteit Utrecht, uitgevoerd door Labora Service Management.

Ordina ondervroeg 113 managers van Nederlandse organisaties over hun ideeën omtrent de toekomst, marktontwikkelingen en de verwachte evolutie van technologie binnen nu en het jaar 2020. Uit het onderzoek komen onder andere de volgende opvallende resultaten naar voren:

In het jaar 2020:

  • Heeft technologie de menselijke intelligentie niet geëvenaard;
  • Staan intuïtieve technologie en adaptieve toepassingen centraal;
  • Is er sprake van een alomvattend netwerk, maar zonder extra afzetkansen;
  • Is miniaturisering vergaand ontwikkeld.

De Nederlandse manager verwacht niet dat technologie over vijftien jaar geavanceerde intelligentie bereikt, slechts 10% heeft die verwachting. Ook de eventuele inzet van zelfdenkende toepassingen scoort laag: maar 52,4% denkt dat deze systemen een wezenlijke rol gaan spelen in bedrijfsprocessen. “Er is veel onduidelijkheid en onbekendheid met technologische ontwikkelingen en de impact hiervan op de toekomst, hierin liggen veel onzekerheden bij Nederlandse managers en wordt besluitvorming in het heden vertroebeld”, aldus Tony Bosma, management consultant bij Ordina en auteur van het boek ‘2020, Een hel(s)e onderneming’. “Toch is het belangrijk om na te denken over komende technologische veranderingen, ook over vreemde en onlogische opties, om kansen en bedreigingen ten aanzien van de toekomst van de organisatie helder voor ogen te hebben.”

Intuïtiviteit, ofwel de mate waarin toepassingen gevoelsmatig kunnen worden gebruikt, wordt door managers gezien als de ontwikkeling die de grootste toekomstige impact en volwassenheid zal hebben. 87,7% van de ondervraagden verwacht dat de drempel voor technologie lager komt te liggen door een toename van het gebruiksgemak. Daarnaast denkt de meerderheid dat adaptieve software, technologie die zich aanpast aan de gebruiker, een positieve invloed heeft op het contact met klanten en 54,4% verwacht dat dergelijke toepassingen in 2020 voldoende ontwikkeld zijn.