Abonneer je gratis op Techzine!

De markt voor telecom verbindingen en netwerkoplossingen groeit nog steeds. Het gebruik in aantal organisaties groeit en binnen organisaties neemt het aantal gebruikte toepassingen toe. Vooral DSL infrastructuren en IP VPN oplossingen krijgen de voorkeur. Dit komt naar voren in een recent onderzoek onder 400 organisaties met meer dan 20 werknemers uitgevoerd door Heliview te Breda.

Een kwart van de organisaties geeft aan de komende twee jaar te gaan investeren in extra bandbreedte. Organisaties in de non-profit sector hebben bovengemiddelde investeringsplannen; van de overheidsinstellingen gaat 40% in de komende twee jaar investeren in extra bandbreedte, van de onderwijs- en zorginstellingen 31%. In alle gevallen wordt vooral in uitbreiding van de DSL capaciteit geïnvesteerd.

De gebruiksgraad van DSL is toegenomen ten opzichte van 2004 van 68% naar 86% en zal binnen twee jaar verder stijgen tot 90%. Vooral in de onderkant van het MKB is een verdere groei waar te nemen. Het gebruik van (coax) kabel is nagenoeg stabiel. DSL wordt, zoals blijkt uit het onderzoek, steeds meer ingezet voor spraaktoepassingen. Hierin in een duidelijke verschuiving waar te nemen omdat DSL in eerste instantie voornamelijk voor internettoegang werd gebruikt.

Tevens blijkt uit het onderzoek dat 42% van alle organisaties de voorkeur geeft aan een ‘managed’ netwerkoplossing, waarbij de telecom aanbieder zorg draagt voor het onderhoud en beheer. Vooral bij industriële organisaties is er een bovengemiddelde behoefte aan ‘managed’ telecom producten en diensten; 49% van de organisaties geeft dit aan. Een indicatie voor de behoefte aan managed netwerkoplossingen blijkt uit de situatie voor IP VPN gebruik. De verhouding tussen ‘managed’ IP VPN en IP VPN in eigen beheer is respectievelijk 48% en 52%. Heliview voorziet voor 2006 een verdere groei in DSL en IP VPN gebruik.