Abonneer je gratis op Techzine!

Staatssecretaris van Economische Zaken, van Gennip, heeft vandaag officieel een nieuwe website geopend om ondernemers de duw in de goede richting te geven omtrent het labyrint van wetten, verordeningen, subsidies, regels en vergunningen. De site, Bedrijvenloket.nl, maakt de samenhang tussen die regels en zal een goed inzicht geven voor de individuele ondernemer.

"Terecht klagen ondernemers nu nog over het veelvoud aan loketten, ingewikkelde procedures en ondoorzichtigheid van informatie. Dat moet veranderen. Daarom werkt Economische Zaken hard aan het vereenvoudigen van aanvraagprocedures, ondermeer door de dienstverlening via internet te verbeteren. Er is nu dus één loket waar ondernemers alle informatie van het Rijk en andere overheden kunnen vinden," aldus van Gennip.

De site is vooral gericht op dynamische branches zoals de horeca en detailhandel. De reden daarvan is dat er veel beginnende ondernemers zijn in deze branches. Verder hebben ze natuurlijk veel te maken met de overheid, om te kunnen inspelen op deze informatiedrang overlegt de site gewoon met ondernemers in de ondernemerspanels. Met hun opmerkingen toetsen zij of de redactie of de site voldoet en passen ze de site daar eventueel op aan.