Abonneer je gratis op Techzine!

De Duitse overheid wil het aanmaken van fictieve email accounts verbieden. De Duitse overheid wil dat een email adres alleen nog maar geregistreerd mag worden onder de echte naam van de desbetreffende persoon.

Onder fictieve email accounts verstaat de Duitse overheid email adressen welke aangemaakt worden om anoniem te blijven of om spam op te ontvangen. De Duitse minister van justitie wil dit soort email adressen strafbaar stellen.
Aliassen worden nog niet geheel verbannen, maar als een alias gebruikt wordt moet het wel mogelijk zijn om te kunnen achterhalen welke persoon bij het emailadres hoort. Bij het aanmaken van een account mag dan ook geen valse informatie meer worden opgegeven.

Peter Fleischer van Google liet weten dat hij het een heel erg slecht idee vond met betrekking tot privacy. Mensen gaan er namelijk van uit dat ze anoniem een email adres mogen maken.
Volgens Fleischer werkt het alleen als het in de wet verplicht wordt om je identiteit te laten verifiëren bij het aanmaken van een email adres, bijvoorbeeld door gebruik te maken van je identiteitskaart.