Abonneer je gratis op Techzine!

Google is onlangs met een nieuwe campagne begonnen om de ongebruikte radiofrequenties binnen het televisiespectrum in de Verenigde Staten vrij te krijgen. Deze zogenaamde white space-frequenties zonden eerst analoge televisiesignalen uit maar worden nu niet meer gebruikt.

Google hoopt met de campagne de U.S. Federal Communications Commission (FCC), het orgaan in de VS die het beheer heeft over frequentiegebruik, over te halen om breedband internet-toepassingen toe te staan op de white space-frequenties. De FCC onderzoekt momenteel eventuele storingen die kunnen ontstaan bij deze techniek.

Een nieuwe website moet de kwestie bekend maken bij de inwoners van de VS. De website heet Free the Airwaves en bevat een petitie die je kunt ondertekenen als je het eens bent met Google’s standpunt dat de white space-frequenties beschikbaar moeten komen voor breedband internet-toepassingen.

Google en andere bedrijven willen dat de FCC de white space-frequenties beschikbaar maakt, deze frequenties kunnen gebruikt worden voor draadloos internet met veel hogere snelheden en een grotere rijkweidte dan Wi-Fi. De National Association of Broadcasters (NAB), het nationale orgaan dat de TV-stations vertegenwoordigd, en ontwikkelaars van draadloze microfoons zoals Shure zijn echter tegen het plan. Veel draadloze microfoons werken zonder FCC-licentie in het white space-spectrum en zijn samen met de TV-stations van mening dat makers van prototype-apparaten niet hebben kunnen aantonen dat hun apparaten geen schadelijke storing veroorzaakt.

Tests vanuit de FCC met de prototypes hebben verschillende resultaten laten zien tot nu toe. Eerdere tests werden afgewezen terwijl een recente test werd goedgekeurd volgens de huidige FCC-regels. Shure vindt echter dat een eerder uitgevoerde test concluderend is dat de prototypes geen onderscheid kunnen maken tussen in gebruik zijnde frequenties en ongebruikte frequenties.

Google zegt echter dat deze test een succes was en noemt het probleem waarbij het prototype de in gebruik zijnde microfoons niet kon detecteren een probleem met dit specifieke apparaat. Google zegt ook dat een prototype de microfoons niet kon vinden omdat de microfoons zich bevonden in een frequentie-spectrum dat gebruikt wordt voor digitale televisie, hierdoor vond het apparaat valse positieve resultaten.

"Het apparaat heeft geen signalen uitgezonden omdat het vond dat het desbetreffende kanaal in gebruik was. Er zou dan ook geen enkele kans zijn op storing door het signaal omdat er in de eerste plaats helemaal geen signaal in het desbetreffende spectrum werd uitgezonden", aldus Richard Whitt, Google’s telecom en media raadgever.

Google probeert nu via de campagne om middels het grote publiek meer druk op de FCC te zetten om de white-space frequenties vrij te geven.