Hyves heeft afgelopen woensdag OpenID-support toegevoegd aan zijn website. Op die manier kunnen mensen die een Hyves-profiel hebben, ongeveer acht miljoen Nederlanders dus, ook gebruik maken van andere diensten die OpenID ondersteunen.

OpenID is een dienst, die een droom voor ogen heeft. De dienst wil er namelijk voor zorgen dat men maar één keer een account hoeft te maken en vervolgens overal gebruik van kan maken. Hyves heeft nu, als navolger op diverse andere bedrijven, besloten ook support te bieden tot deze dienst. Bedrijven die Hyves voor gingen waren onder andere Google, Microsoft en Yahoo!.

Yme Bosma, manager business development en partnerships bij de profielenwebsite, vindt het een van de belangrijkste bouwstenen waar Hyves momenteel aan werkt. Bosma hoopt dat Hyves een voorbeeld wordt, voor vele andere profielenwebsites die ook over willen stappen. "Er zijn nog weinig Nederlandse websites die het mogelijk maken om met een OpenID te registreren en in te loggen, maar er zijn voldoende partijen die daar verandering in willen brengen. Vooral nu de Hyvende helft van Nederland ook daadwerkelijk een OpenID heeft"