Abonneer je gratis op Techzine!

Het aantal spam mailtjes afkomstig van Nederlandse bedrijven is amper afgenomen. Uit onderzoek blijkt dat sinds de invoering van het spamverbord 84 procent van de bedrijven nog steeds evenveel algemene e-mails verstuurd als voorheen.

In oktober van vorig jaar werd de Telecommunicatiewet zo aangepast dat het ook voor bedrijven verboden is om ongevraagd e-mails te versturen, indien ze dit toch doen kan dit leiden tot een boete oplopend tot 450.000 euro. Desondanks geeft ruim 80 procent van de ondervraagden in de ICT Barometer van Ernst & Young aan geen nadelige gevolgen overgehouden te hebben aan het spamverbod.

Wel geeft 8 procent aan dat het meer tijd en moeite kost om e-mailverkeer aan te passen, en 12 procent geeft aan dat het moeilijker is om potentiële klanten te bereiken. Uit een rondvraag bleek bovendien dat bijna de helft van de mensen niet of nauwelijks bekend was met de nieuwe regels. Het lijkt erop dat de controle op het spamverbod minimaal is, bedrijven versturen nog steeds ongevraagd persberichten, nieuwsbrieven en aanbiedingen, en worden hier niet op aangesproken.