Opnieuw is er een onderzoek verschenen naar mogelijke schadelijke gevolgen van mobiel bellen. Ditmaal hebben Deense onderzoekers het onderzoek uitgevoerd. Zij concluderen dat er geen verband bestaat tussen mobiel bellen en het ontwikkelen van kanker.

Het onderzoek is uitgevoerd door het Institute of Cancer Epidemiology (ICE) in de Deense hoofdstad Kopenhagen. 350.000 respondenten namen deel aan het onderzoek die allemaal 30 of ouder waren en die een contract hadden bij een mobiele provider. De onderzoekers vergeleken tussen 1990 en 2007 de ontwikkeling van hersentumoren van deze groep met een controlegroep zonder mobiel abonnement.

En wat blijkt: ook zij vonden geen aantoonbaar nadelig verband tussen het gebruik van de mobiele telefoon en kanker. Het is het vierde rapport in korte tijd over mogelijke gezondheidsrisico’s van mobiel bellen. Maar de onderzoekers zijn het allerminst met elkaar eens.

Vorige week oordeelde de Gezondheidsraad dat er geen bewijs is dat het blootstellen van kinderen aan elektromagnetische velden van mobiele telefoons of WiFi-verbindingen nadelige effecten heeft op de ontwikkeling van de hersenen van kinderen. Ronald van der Graaf, algemeen secretaris van het Kennisplatform Elektromagnetische velden (EMV), beaamde dit door te stellen dat kinderen de mobiele telefoon anders gebruiken dan volwassenen.

Een aantal maanden geleden concludeerden zowel de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) als het Spaanse onderzoeksinstituut Centre for Research in Environmental Epidemology (CREAL) dat er wel degelijk gezondheidsrisico’s verbonden zijn aan mobiel bellen.

Waarschijnlijk zal het zojuist gepresenteerde onderzoek nog meer vraagtekens oproepen bij experts. Zij zullen dan waarschijnlijk om nog meer onderzoeken vragen. Of er ooit een algemeen, wetenschappelijk verantwoord en geaccepteerd verband aangetoond zal worden tussen mobiel bellen en mogelijke gezondheidsrisico’s ligt niet voor de hand.