TripAdvisor krijgt boete van half miljoen voor valse reviews

Abonneer je gratis op Techzine!

De reissite TripAdvisor heeft in Italië een boete van 500.000 euro ontvangen, omdat er neprecensies op de dienst worden getoond. Hoteliers en consumentenorganisaties hadden TripAdvisor aangeklaagd.

Volgens de aanklagers waren veel reviews met een negatieve lading niet op waarheid gebaseerd en daarin kregen ze via de rechter gelijk. Uit de uitspraak blijkt dat de rechter van mening is dat TripAdvisor moet stoppen met het publiceren van misleidende beoordelingen.

TripAdvisor zou zich al sinds 2011 bezighouden met de publicatie van valse recensies. In het statement staat vermeld dat TripAdvisor er niet in is geslaagd om een goede controle voor de echtheid van beoordelingen te controleren. Zelf beweert het bedrijf dat alle recensies eerst via een algoritme en vervolgens via een speciaal team worden beoordeeld. Volgens TripAdvisor is deze methode "extreem effectief".

Naast dat TripAdvisor een boete van 500.000 euro moet voldoen, zal er ook binnen 90 dagen een oplossing voor het probleem bedacht en gepresenteerd moeten worden.